Co to jest kapitalizacja odsetek?

W świecie finansów, gdzie każdy aspekt inwestycji i oszczędzania ma wpływ na możliwość generowania zysków, pojęcia takie jak kapitalizacja odsetek, stają się kluczowymi elementami w zrozumieniu i efektywnym zarządzaniu swoimi środkami. To jedno z narzędzi, które determinuje, w jaki sposób nasze oszczędności rosną i jakie korzyści możemy osiągnąć dzięki umiejętnemu wykorzystaniu tego mechanizmu. Na czym polega kapitalizacja odsetek z lokat bankowych i czy jej częstotliwość ma znaczenie?

Wysoki zysk z lokaty? Jakie czynniki wpływają na wysokość odsetek od ulokowanego kapitału?

Kapitalizacja odsetek to pojęcie często stosowane w konstrukcjach produktów oszczędnościowych, zwłaszcza lokat terminowych. Czym jest w praktyce i jak wpływa na wysokość zysków?

Głównym celem gromadzenia kapitału na lokatach terminowych jest chęć wygenerowania jak najwyższych zysków. Jednym z najważniejszych kryteriów wyboru produktu oszczędnościowego powinno być więc jego oprocentowanie. Im wyższe, tym wyższe zyski od kapitału początkowego. Na wysokość profitów wpływają jednak nie tylko oprocentowanie lokaty, ale także kapitalizacja odsetek, w tym to, jak często odsetki są kapitalizowane.

Czym jest kapitalizacja odsetek?

Jeśli umieścisz oszczędności na lokacie, każda złotówka wygeneruje zysk w postaci odsetek. Ten może zostać doliczony do kapitału na zakończenie okresu obowiązywania umowy lub wcześniej, powiększając tym samym zgromadzoną na lokacie kwotę. Moment dopisywania odsetek do kapitału zgromadzonego na rachunku to właśnie kapitalizacja odsetek.

W przypadku większości lokat kapitalizacja odsetek następuje na zakończenie okresu oszczędzania. Istnieją jednak również takie depozyty, w których przypadku okres kapitalizacji jest krótszy i dokonuje się jej częściej, np. co kwartał, co miesiąc lub nawet codziennie.

Zysk z lokaty a kapitalizacja odsetek na lokacie

W przypadku dwóch lokat o identycznym czasie trwania i takiej samej wysokości oprocentowania wyższe zyski wygeneruje ta o częstszej kapitalizacji. Zanim więc podejmiesz decyzję o wyborze lokaty, zwróć uwagę na to, jaka jest najczęstsza kapitalizacja. Dopisywane do kwot kapitału odsetki będą bowiem regularnie zwiększać jego wartość, będąc podstawą kolejnych profitów.

Okres kapitalizacji odsetek i procent składany - o co chodzi?

Aby lepiej zobrazować ten mechanizm, warto przyjrzeć się konkretnym przykładom, które w łatwy sposób pokazują, jak obliczyć, która lokata będzie korzystniejsza. W pierwszym przypadku kapitalizacja następuje jednokrotnie w trakcie trwania lokaty, a w drugim mamy do czynienia z większą liczbą kapitalizacji.

Lokata 1
Jeśli umieścisz na 12-miesięcznej lokacie kwotę 20 000 zł, a kapitalizacja odsetek odbędzie się raz – przy zakończeniu umowy, po roku Twoje konto zasilą zależne od wartości oprocentowania odsetki.

Lokata 2
W przypadku lokaty o takim samym okresie trwania jednak półrocznej kapitalizacji odsetek, po 6 miesiącach, kwotę kapitału (20 000 zł), zasili pierwsza część zysków. Kolejne będą już naliczane od wyższej kwoty bazowej. W takich okolicznościach całkowity zysk będzie odczuwalnie wyższy od tego wygenerowanego na lokacie 1.

Kapitalizacja prosta i złożona

Jeśli bazą naliczania odsetek w kolejnych okresach stanowi wyłącznie kapitał, dochodzi do kapitalizacji prostej (lokata 1). W odróżnieniu od niej kapitalizacja złożona przewiduje sytuację, w której odsetki są doliczane do kapitału i już uzbieranych odsetek i w kolejnym okresie naliczenie odsetek następuje od tej "nowej całości" (lokata 2). Jest to tak zwany procent składany.

Kapitalizacja odsetek a podatek Belki

Zanim podejmiesz decyzję o wyborze lokaty i przeanalizujesz zyski z takiego rozwiązania, nie zapomnij o uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych, czyli podatku Belki. Jego wysokość wynosi obecnie 19%. Podatek ten dotyczy zysków m.in. z lokaty lub konta oszczędnościowego.

Źródła:

https://www.money.pl/banki/na-czym-polega-kapitalizacja-odsetek-6832040845752992a.html

powrót