Co to jest kapitalizacja odsetek?

Kapitalizacja odsetek to częstotliwość dopisywania odsetek do kapitału zgromadzonego na rachunku. W przypadku większości lokat kapitalizacja następuje na zakończenie okresu oszczędzania, istnieją jednak również takie depozyty, w których przypadku kapitalizacja dokonywana jest częściej, np. co kwartał, co miesiąc lub nawet codziennie.

powrót