Co to jest kapitalizacja odsetek?

Wysoki zysk z lokaty? Wyjaśniamy, jakie czynniki wpływają na wysokość odsetek od ulokowanego kapitału.

Kapitalizacja odsetek to pojęcie często stosowane w konstrukcjach produktów oszczędnościowych, zwłaszcza lokat terminowych. Czym jest w praktyce i jak wpływa na wysokość zysków?

Głównym celem gromadzenia kapitału na lokatach terminowych jest chęć wygenerowania jak najwyższych zysków. Jednym z najważniejszych kryteriów wyboru produktu oszczędnościowego powinno być więc jego oprocentowanie. Im wyższe, tym wyższe zyski. Na wysokość profitów wpływają jednak nie tylko procenty, ale także kapitalizacja odsetek. Czym jest w praktyce?

Czym jest kapitalizacja odsetek?

Jeśli umieścisz oszczędności na lokacie, każda złotówka wygeneruje zysk w postaci odsetek. Ten może zostać doliczony do kapitału na zakończenie okresu obowiązywania umowy lub wcześniej, powiększając tym samym zgromadzoną na lokacie kwotę. Moment dopisywania odsetek do kapitału zgromadzonego na rachunku to właśnie kapitalizacja odsetek. W przypadku większości lokat kapitalizacja następuje na zakończenie okresu oszczędzania. Istnieją jednak również takie depozyty, w których przypadku kapitalizacja dokonywana jest częściej, np. co kwartał, co miesiąc lub nawet codziennie.

Zysk z lokaty a kapitalizacja odsetek

W przypadku dwóch lokat o identycznym czasie trwania i takim samym oprocentowaniu wyższe zyski wygeneruje ta o częstszej kapitalizacji. Dopisywane do kwot kapitału odsetki będą bowiem regularnie zwiększać jego wartość, będąc podstawą kolejnych profitów.

Aby lepiej zobrazować ten mechanizm, posłużymy się konkretnym przykładem.

Lokata 1
Jeśli umieścisz na 12-miesięcznej lokacie kwotę 20 000 zł, a kapitalizacja odsetek odbędzie się raz – przy zakończeniu umowy, po roku Twoje konto zasilą zależne od wartości oprocentowania odsetki.

Lokata 2
W przypadku lokaty o takim samym okresie trwania jednak półrocznej kapitalizacji odsetek, po 6 miesiącach, kwotę kapitału (20 000 zł), zasili pierwsza część zysków. Kolejne będą już naliczane od wyższej kwoty bazowej. W takich okolicznościach całkowity zysk będzie odczuwalnie wyższy od tego wygenerowanego na lokacie 1.

Kapitalizacja prosta i złożona

Jeśli bazą naliczania odsetek w kolejnych okresach stanowi wyłącznie kapitał, dochodzi do kapitalizacji prostej (lokata 1). W odróżnieniu od niej kapitalizacja złożona przewiduje naliczenie odsetek od kwoty kapitału i już uzbieranych odsetek (lokata 2).

Kapitalizacja odsetek – wzór

Obliczenie całkowitego zysku z lokaty przy uwzględnieniu kapitalizacji odsetek jest możliwe dzięki poniższemu wzorowi:

K = W* (1+O/L)L*N

K – kapitał na koniec okresu oszczędzania,

W – kwota kapitału wpłaconego na lokatę (konto oszczędnościowe),

O – oprocentowanie w skali roku,

L – liczba kapitalizacji w ujęciu roku (przy rocznej kapitalizacji wartość wyniesie 1, kwartalnej 4, miesięcznej 12),

N – łączna liczba kapitalizacji odsetek (w przypadku kapitalizacji rocznej przy oszczędzaniu trwającym 36 miesięcy będzie wynosić 3).

Analizując wysokość zysków z lokaty, nie zapomnij o uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych, czyli podatku Belki. Jego wysokość wynosi obecnie 19%.

powrót