Ruszyła kolejna edycja Funduszu Stypendialnego SKEF!

07:30 20.09.2019 r.

 

1171x489-v201234.jpg

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej po raz kolejny realizuje projekt Fundusz Stypendialny.

Celem funduszu jest wsparcie materialne:

  1. studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, finansów, zarządzania, prawa i dziennikarstwa,
  2. wychowanków domów dziecka podejmujących naukę w szkołach wyższych na kierunkach, na których programy nauczania zawierają elementy ekonomii, finansów, zarządzania, prawa i dziennikarstwa, w okresie 5 lat od opuszczenia placówki opiekuńczo–wychowawczej, z terenu całego kraju.

Fundusz Stypendialny SKEF tworzony jest m.in. ze środków pieniężnych uzyskanych w ramach 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego.

Zainteresowane osoby prosimy o czytelne wypełnienie wniosku (studenci), wniosku (wychowankowie domów dziecka), zapoznanie się z regulaminem oraz wzorem umowy funduszu stypendialnego SKEF.

Osoby ubiegające się o stypendium składają do dnia 31 października 2019 roku wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów, przesyłając dokumenty na adres (liczy się data stempla pocztowego):

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
81- 472 Gdynia
ul. Legionów 126
z dopiskiem: Fundusz Stypendialny

Pytania dotyczące Funduszu Stypendialnego prosimy kierować do Iwony Karmasz: tel. 58 624 98 76, e-mail: [email protected]

Serdecznie wszystkich zapraszamy!