Lokaty mobilne już
w Twojej aplikacji


Załóż lokatę w swoim telefonie i zarabiaj:

  • Lokata Mobilna na nowe środki to aż 5,60% w skali roku

  • Lokata Mobilna z oprocentowaniem 4,30% w skali roku

Lokaty mobilne. Nagłówek. Kasa Stefczyka.

Ikona - jak otrzymać - załóż lokatę

Wystarczy 1 000 zł, by zacząć oszczędzać 

Szybka Pożyczka Odnawialna. Ikona - kwota. Kasa Stefczyka.

Dysponujesz większą gotówką?
Ulokuj nawet 50 000 zł

Ikona - ustalenie dnia spłaty raty

Lokatę możesz zerwać, kiedy potrzebujesz
– zwrócimy Ci w pełni wpłacony kapitał

Korzyści lokaty mobilnej


  • Możesz założyć ją gdziekolwiek jesteś, wystarczy telefon z aplikacją Kasa Stefczyka Online

  • Kwota lokaty wynosi od 1 000 zł do 50 000 zł

  • Wysokie oprocentowanie:

Zyskujesz coś jeszcze


  • Gwarancję, że w przypadku wcześniejszego zerwania swojej lokaty otrzymasz pełny, wcześniej wpłacony kapitał.

  • Wygodny dostęp do środków - po zakończeniu lokaty kapitał początkowy wraz z odsetkami zostanie automatycznie przelany na Twój rachunek płatniczy IKS.

  • Bezpieczeństwo - Twoje środki pieniężne zgromadzone na lokacie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co oznacza, że są bezpieczne do równowartości w złotych 100 000 euro.

Jeden Klient może posiadać jedną aktywną Lokatę Mobilną i jedną aktywną Lokatę Mobilną na nowe środki.
Łączne saldo Lokat na nowe środki, e-Lokat na nowe środki i Lokaty Mobilnej na nowe środki nie może przekroczyć 1 000 000 zł. W ramach tego salda można założyć więcej niż jedną lokatę.

Wybierz jedną z dwóch dostępnych lokat mobilnych

Lokata Mobilna Lokata Mobilna na nowe środki
Oprocentowanie stałe w skali roku
4,30%
5,60%
Okres trwania
6 miesięcy
1 miesiąc

Nowe środki stanowią różnicę wynikającą z porównania salda Twoich wszystkich rachunków w dniu zakładania lokaty z ich saldem na koniec 10. dnia poprzedniego miesiąca. Nadwyżkę salda możesz ulokować na Lokacie Mobilnej na nowe środki.

Jak założyć lokatę mobilną?

ikony_strona KS_narzedzia_pracy.png

Zaloguj się do swojej aplikacji mobilnej Kasa Stefczyka Online

ikony_strona KS_pieniadze.png

Wybierz zakładkę Finanse, następnie przejdź do Oszczędności

ikony_strona KS_szkolenia.png

Kliknij „Nowa Lokata” i załóż jedną z lokat dostępnych w ofercie


Nie posiadasz jeszcze aplikacji mobilnej Kasa Stefczyka Online? Pobierz ją już teraz!Po zainstalowaniu aplikacji w telefonie należy sparować ją ze swoim kontem w Kasie Stefczyka. W instrukcji użytkownika aplikacji mobilnej znajdziesz informację, jak w kilku prostych krokach ją aktywować.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zostaw swoje dane kontaktowe, oddzwonimy!

(opcjonalny)
(opcjonalny)
(opcjonalny)
(opcjonalny)
(opcjonalny)

Chcesz mieć dostęp do ofert specjalnych, promocji oraz konkursów przed innymi? Zaznacz poniższe dodatkowe oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez SKOK informacji handlowych związanych z aktualną działalnością oraz dotyczących nowych usług i produktów oferowanych przez SKOK, jak również innych podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK.- zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
(opcjonalny)

Najczęściej zadawane pytania

Jest produktem oferowanym przez instytucje finansowe, który pozwala na bezpieczne ulokowanie pieniędzy, a także ich pomnażanie. Polega na ulokowaniu środków pieniężnych na umówiony czas i określone w ofercie oprocentowanie. Po zakończeniu lokaty pieniądze wracają do klienta wraz z należnymi odsetkami.

Jest taka możliwość w każdej chwili trwania lokaty, natomiast wypłata przed upływem okresu, na jaki zawarto umowę, jest równoznaczna z zerwaniem lokaty. Kasa Stefczyka daje gwarancję, że w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty otrzymasz pełny, wpłacony kapitał.

W przeciwieństwie do rachunku oszczędnościowego lokata jest zawierana na czas określony. Ponadto rachunek oszczędnościowy daje możliwość swobodnego wpłacania i wypłacania środków (za drugą i kolejną wypłatę środków z rachunku w danym miesiącu zostanie naliczona opłata zgodnie z TPiO dla prowadzonych rachunków płatniczych), natomiast środki na lokacie są zamrożone na czas jej trwania. Oprocentowanie na lokatach przeważnie jest dużo wyższe niż na rachunkach oszczędnościowych.

Nowe środki to najprościej mówiąc środki, które nie były zdeponowane dotąd na rachunkach osobistych posiadanych przez Ciebie w Kasie Stefczyka.

Aby to stwierdzić porównamy saldo Twoich rachunków w dniu zakładania lokaty z ich saldem na koniec 10. dnia poprzedniego miesiąca.

Za rachunki uznajemy rachunek płatniczy IKS, rachunek płatniczy systematycznego oszczędzania "Książeczka", rachunek lokaty, Rachunek oszczędnościowy.

Pamiętaj, że środki, które chcesz ulokować, muszą znajdować się na rachunku IKS najpóźniej w dniu zawierania Umowy o lokatę.

Obie lokaty różnią się okresem trwania oraz oprocentowaniem.

Ponadto na Lokacie Mobilnej na nowe środki można zdeponować wyłącznie środki, które wcześniej nie widniały na Twoich rachunkach w Kasie Stefczyka. Porównywane jest saldo wszystkich Twoich rachunków w dniu zakładania lokaty z ich saldem na koniec 10. dnia poprzedniego miesiąca

Oprocentowanie stałe jest to oprocentowanie, którego wysokość jest ustalona w umowie lokaty i nie zmienia się przez cały okres trwania lokaty. Oprocentowanie zmienne natomiast to oprocentowanie, które ulega wahaniom pod wpływem zmian stóp procentowych wprowadzanych przez Radę Polityki Pieniężnej lub zmianę wysokości wskaźnika WIBOR 3M. Oznacza to, że oprocentowanie może wzrosnąć (wówczas nasz zysk jest wyższy) lub zmaleć (wówczas nasz zysk jest niższy).

Tak! Środki zgromadzone na rachunku w Kasie Stefczyka są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, że są całkowicie bezpieczne do równowartości w złotych 100 000 euro. Szczegółowy katalog wyłączeń przedmiotowych i podmiotowych objętych ochroną gwarancyjną zawarty jest w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. więcej informacji

Masz jeszcze jakieś pytania? Zapoznaj się z listą najczęściej zadawanych pytań.