Rozpoczynamy kolejną edycją Konkursu Stypendialnego!

Kasa Stefczyka, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej i Fundacja Stefczyka już po raz siódmy nagrodzą najzdolniejszych uczniów i studentów stypendiami. Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i średnich oraz studentów uczelni wyższych.

16:00 18.08.2014 r.

 

Celem kolejnej, już VII tury Konkursu Stypendialnego jest wsparcie materialne uczniów i studentów, którzy nie tylko osiągają dobre wyniki w nauce, ale wyróżniają się także działalnością na polu naukowym, społecznym i charytatywnym.

O stypendium mogą ubiegać się kandydaci – uczniowie szkół gimnazjalnych i licealnych, którzy są członkami Kasy Stefczyka, lub których przynajmniej jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych jest członkiem Kasy Stefczyka od co najmniej 6 miesięcy licząc wstecz od dnia 15.08.2014 r. oraz uczniowie Szkół Wyższych, którzy pozostają członkami Kasy Stefczyka.

Organizatorem Konkursu jest Kasa Stefczyka wraz z Partnerem, Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej. Fundatorem stypendiów jest Fundacja Stefczyka, która w swoich celach statutowych ma wspieranie oświaty i wychowania, w tym wspieranie osób szczególnie uzdolnionych.

konkurs-stypendialny0.jpg

Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz czytelne wypełnienie odpowiedniego wniosku zgłoszeniowego (wniosek I – dla uczniów, wniosek II – dla studentów).

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 30 września 2014 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub pocztą na adres:

Kasa Stefczyka
81-472 Gdynia
ul. Legionów 126
z dopiskiem: „Konkurs Stypendialny”