Kolejna edycja programu DOBRY START 300+

Kolejna edycja programu Dobry Start 300+


Dobry start to program wspierający zakup wyprawki szkolnej kwotą w wysokości 300 zł, bez względu na dochód rodziny. Z programu Dobry Start mogą skorzystać rodzice albo opiekunowi prawni ucznia w wieku do 20 lat, a w przypadku ucznia z niepełnosprawnością do 24 lat. Aby ubiegać się o świadczenie Dobry Start należy złożyć odpowiedni wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia. Dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną, a świadczenie jest wypłacane wyłącznie na rachunek płatniczy. Od 1 lipca do 30 listopada 2024 r. będzie możliwość złożenia wniosku w Bankowości Elektronicznej Kasy Stefczyka.

  • Uwaga, złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.

Więcej informacji na temat programu dostępne na www.zus.pl oraz www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start.