Konferencja Papieska w Łodzi

10:25 09.11.2017 r.

konf-2017-w-lodzi-1171x4890.jpg

28 października już po raz 11 w Łodzi Stowarzyszenie Dziennikarzy zorganizowało bardzo ważne dla każdego katolika wydarzenie – konferencję papieską. Zjechali się na nią dziennikarze, teolodzy, eksperci i wierni z całego kraju. Konferencja dedykowana była osobie i dziełu Jana Pawła II ze szczególnym podkreśleniem jego zasług dla naszej ojczyzny, a tytuł sympozjum wiodącego brzmiał „Polska w nauczaniu Św. Jana Pawła II”.

Konferencję rozpoczął red. Zygmunt Chabowski, podkreślając, jak wiele uwagi Jan Paweł II poświęcił swojej ojczyźnie i jak wielkie znaczenie wychowawcze ma dla nas czerpanie z Jego refleksji dzisiaj. Jan Paweł II przekonywał, że każdy człowiek ma prawo do pracy i nie może być wykorzystywany instrumentalnie jako jeden ze środków produkcji. W podobnym tonie wypowiadał się prof. Michał Seweryński, z tym że w swoim wystąpieniu postawił na nauczanie Ojca Świętego skierowane do środowisk akademickich w Polsce. Profesor podkreślał, że Papież często mówił o tym, że wiara nie może być oderwana od nauki i rozumu, ponieważ wtedy pojawia się ryzyko, że zacznie być sprowadzana jedynie do mitu czy emocji.

Następny wykładowca, ks. prof. Paweł Bortkiewicz podkreślił, że w dorobku intelektualnym Ojca Świętego należy zawsze odczytywać znaki czasu, ponieważ obecnie w świecie trwa zaciekła wojna cywilizacyjna i kulturowa, przed którą Papież uprzedzał.

Bardzo dużo czasu poświęcono na konferencji wizycie Jana Pawła II w Łodzi w roku 1987 i temu, jak władze komunistyczne próbowały utrudnić ją na każdym kroku. Świadkiem tych wydarzeń był ks. bp Adam Lepa, który w swojej prelekcji „Blaski i cienie przygotowań do Wizyty” nakreślił przybyłym obraz sytuacji, z którą przyszło mu się zmierzyć.

Jednym z fundatorów tegorocznej konferencji była Fundacja Stefczyka, która zawsze dba, żeby katolicki duch narodu nie zginął w pogoni za doczesność.