Startujemy z kolejną edycją Konkursu Stypendialnego!

Kasa Stefczyka, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej i Fundacja Stefczyka już po raz szósty nagrodzą najzdolniejszych uczniów i studentów stypendiami. Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i średnich oraz studentów uczelni wyższych. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do dnia 30 września 2013 roku.

17:30 22.08.2013 r.

 

Celem kolejnej, już VI tury Konkursu Stypendialnego jest wsparcie materialne uczniów i studentów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, a dodatkowo wyróżniają się działalnością na polu naukowym, społecznym i charytatywnym.

O stypendium ubiegać się mogą uczniowie, którzy są członkami Kasy Stefczyka lub których przynajmniej jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych jest członkiem Kasy Stefczyka od co najmniej 6 miesięcy oraz studenci uczelni wyższych, którzy pozostają członkami Kasy Stefczyka.

Organizatorem Konkursu jest Kasa Stefczyka i Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, natomiast fundatorem stypendiów Fundacja Stefczyka, której jednym z celów statutowych jest wspieranie oświaty i wychowania, w tym wspieranie osób szczególnie uzdolnionych.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się regulaminem konkursu oraz czytelne wypełnienie odpowiedniego wniosku zgłoszeniowego (wniosek I – dla uczniów, wniosek II – dla studentów).

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 30 września 2013 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected], lub pocztą na adres:

Kasa Stefczyka
81-472 Gdynia
ul. Legionów 126
z dopiskiem: „Konkurs Stypendialny”