Małe Wielkie Marzenia po raz trzeci!

Już trzeci raz Kasa Stefczyka organizuje świąteczny konkurs. Serdecznie zapraszamy do udziału i wspólnej zabawy wszystkie dzieci!

11:13 14.11.2014 r.

 

Najmłodsi mają za zadanie przedstawić w formie pracy plastycznej swoje bożonarodzeniowe życzenie do św. Mikołaja. Technika wykonania pracy jest dowolna: można rysować kredkami, malować farbami, korzystać z wszelkich dostępnych pisaków, mazaków i flamastrów. Pracą może być też kolaż. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia dziecka.

 

male-wielkie-marzenia.jpg

Aby wziąć udział w konkursie, należy przyjść do placówki Kasy Stefczyka i pobrać specjalny formularz konkursowy. Następnie uzupełnić go, podpisać i przynieść do placówki wraz z dołączoną pracą. Uwaga! Praca plastyczna bez wypełnionego i podpisanego formularza nie będzie oceniana.


Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
– etap I w placówkach Kasy,
– etap II ogólnopolski.

Rozstrzygnięcie obu etapów nastąpi po 9.12.2014 r.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
– dla dzieci w wieku do 6 lat
– dla dzieci w wieku 7–12 lat.

pod względem czytelności, estetyczności wykonania, oryginalności, kompozycji oraz kreatywności.

Autorzy najpiękniejszych prac dostaną miłe nagrody. Wręczenie nagród zostało przewidziane na 19.12.2014 r.

Konkurs trwa od 14.11 do 9.12.2014 (do godziny 16.00).