Nieszpory Patriotyczne w Gdyni

15:15 17.05.2018 r.

1171x48901232.jpg

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzony 2 maja, to ważne święto dla wszystkich Polaków. W tym roku jego obchody zyskały wydźwięk szczególny, gdyż towarzyszyły setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Mieszkańcy Gdyni mieli okazję uczcić ten dzień nie tylko poprzez manifestację swojego przywiązania do biało-czerwonych barw, ale także uczestnictwo w Nieszporach Patriotycznych, które odbyły się 2 maja o godzinie 19.00 w gdyńskim kościele Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Armii Krajowej 26. W godnym uczczeniu Dnia Flagi RP pomógł na pewno wydany z tej okazji Śpiewnik Patriotyczny, dołączony do lokalnej prasy.

Barwy polskiej flagi, czyli kolory biały i czerwony, są odwzorowaniem kolorystyki naszego godła – białego orła na czerwonym polu. Dla Polaków są one również odzwierciedleniem ich emocji, poczucia godności, niezależności i narodowej dumy. Te emocje przez pokolenia wyrażaliśmy za pomocą pieśni patriotycznych – także tych zawartych w specjalnym wydaniu Śpiewnika Patriotycznego, do którego powstania przyczynili się regionalni działacze.

– Flaga Rzeczypospolitej Polskiej jest symbolem, któremu winni jesteśmy szacunek, cześć i wdzięczność. Biało-czerwone barwy to symbol tego, co zakorzenione jest w naszych sercach – podkreślił Jarosław Bierecki, radny sejmiku wojewódzkiego i pomysłodawca Śpiewnika.

– Pod narodowym sztandarem odbywały się powstania, manifestacje, strajki i społeczne protesty, które przyniosły nam upragnioną wolność – sto lat temu po zakończeniu I wojny światowej i stu dwudziestu trzech latach rozbiorów i ponownie – przed ponad ćwierćwieczem – dodał prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Zachęcając do uczestnictwa w Nieszporach Patriotycznych, pomorscy samorządowcy podkreślali, że są one wspaniałym przejawem patriotyzmu – zarówno tego rozumianego jako przywiązanie do Ojczyzny, jak też tego o wymiarze lokalnym.

– Jestem przekonany, że towarzyszące obchodom dzisiejszego święta Nieszpory Patriotyczne są znakomitym sposobem na wyrażenie naszej wdzięczności, szacunku i hołdu dla tych wszystkich, których pamięć i dokonania czcimy i sławimy – podkreślił Wojciech Szczurek.

Jarosław Bierecki przypomniał, że tegoroczny Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest wyjątkowy, gdyż wraz z nim świętujemy także setną rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

– Bo Polska zjednoczona pod biało-czerwonymi barwami jest naszym domem. Domem pełnym radości, domem silnym tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Polska jest domem zapewniającym stabilność i poczucie bezpieczeństwa, którego przecież wszyscy oczekujemy i pragniemy nie tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy przyjdą po nas – mówił radny Sejmiku Województwa Pomorskiego.