Nowy okres świadczeniowy programu Rodzina 800+.
Złóż wniosek.

Program Rodzina 800 Plus - grafika tytułowa


Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia – bez względu na dochody uzyskiwane w rodzinie.

Aby otrzymać świadczenie na nowy okres trwający od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r., wniosek należy złożyć w terminie: 1 lutego - 30 czerwca 2024 r.

Wniosek można złożyć za pomocą:

 • Bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka
 • Platformy Usług Elektronicznych ZUS
 • Portalu Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
 • Aplikacji mobilnej mZUS

Aby złożyć wniosek Rodzina 800+ za pośrednictwem bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka, potrzebne będą:

 • login użytkownika bankowości elektronicznej oraz hasło do logowania w serwisie transakcyjnym Kasy Stefczyka
 • numer konta, na jaki przekazywane ma być świadczenie, jeżeli ma być ono przekazywane na konto inne niż w Kasie Stefczyka; docelowo w składanym wniosku zdefiniowany jest numer rachunku IKS wnioskodawcy
 • dane wnioskodawcy oraz dzieci

Jak złożyć wniosek w bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka?

 1. Zaloguj się do swojej bankowości elektronicznej
 2. Wybierz zakładkę Usługi
 3. Kliknij Złóż wniosek przy programie Rodzina 800+
 4. Wypełnij dane wszystkich dzieci, na które składasz wniosek
 5. Potwierdź złożenie wniosku jednorazowym hasłem SMS (Koszt wiadomości SMS zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji wynosi 0,20 zł)

Ważne! Po zatwierdzeniu wniosku istnieje możliwość jego wydrukowania lub pobrania, później nie będzie to możliwe.

Szczegółowe informacje o programie Rodzina 800+ można znaleźć na stronie Rodzina 800 plus