ustawa-i-wymogi -aktualnosci-

Unijne przepisy pomogą Ci łatwiej i bezpieczniej płacić za granicą, a także uniknąć dodatkowych kosztów.DOSTĘPNOŚĆ DLA WSZYSTKICH

Prawo do podstawowego rachunku płatniczego udostępnionego nieodpłatnie przysługuje każdemu konsumentowi legalnie zamieszkującemu w Unii Europejskiej. Teraz jeden rachunek w euro wystarczy, aby dokonywać płatności niemal w całej Europie (w UE, Islandii, Norwegii i Liechtensteinie).
Koszty płatności transgranicznych w euro będą takie same jak koszty płatności krajowych w walucie krajowej.

PŁATNOŚCI W EURO

Regulacje dotyczą także wypłat z bankomatów. Teraz wypłata gotówki w euro z bankomatów [JK1] nienależących do sieci Twojej Kasy powinna
Cię kosztować dokładnie tyle samo, ile wypłata w kraju Twojego zamieszkania.

OCHRONA

Bezpieczeństwo płatności jest teraz większe dzięki technologiom silnego uwierzytelniania klienta, działającym z użyciem kilku rodzajów zabezpieczeń.

W przypadku kradzieży karty, Twoja odpowiedzialność przy nieautoryzowanej płatności jest ograniczona maksymalną kwotą 50 euro. Nie poniesiesz także żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane płatności, które nastąpiły po poinformowaniu banku o utracie karty, w przypadku gdy Twój dostawca usług płatniczych lub bank nie oferuje silnego uwierzytelniania klienta. Wyjątkiem są tutaj przypadki rażącego niedbalstwa klienta.

UCZCIWA POLITYKA CENOWA

Ponadto sklepy, zarówno stacjonarne, jak i internetowe, w przypadku zapłaty kartami debetowymi i kredytowymi, nie mają prawa obciążać Cię dodatkowymi kosztami, które sprawiłyby, że za towar lub usługę zapłacisz więcej niż na etykiecie. Jeśli uważasz, że nieuczciwie naliczono Ci dodatkowe opłaty,
na oficjalnej stronie Unii Europejskiej znajdziesz informacje o przysługujących Ci w takim przypadku prawach.

Źródło: Broszura informacyjna Komisji Europejskiej dotycząca praw konsumentów przy dokonywaniu transakcji w państwach członkowskich,
opracowana na podstawie art. 106 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366.

Więcej informacji znajdziesz na https://europa.eu/!vN76gF oraz https://europa.eu/!uQ64gN