Rozstrzygnięcie konkursu „Żyj finansowo!”

00:15 14.07.2020 r.

zyj-finansowo-logo-1171x4890.jpg

W ramach realizowanej XII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” został zorganizowany i przeprowadzony konkurs dla wszystkich uczestników projektu – uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy pisemnej na temat „Zaprezentuj swój pomysł na realizację zajęć poświęconych jednemu z tematów/rozdziałów publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. W swojej pracy opisz przebieg zajęć oraz stwórz materiały dodatkowe (np. prezentacja multimedialna, film, zadanie matematyczne, krzyżówka lub inne formy), które w atrakcyjny sposób przybliżą odbiorcom wybrany temat/rozdział.  Wykorzystaj wiedzę zdobytą podczas udziału w projekcie oraz informacje pozyskane samodzielnie z innych, rzetelnych źródeł”. 

Na etapie eliminacji nauczyciele – trenerzy projektu dokonali oceny i wyboru najlepszych prac konkursowych (każdy nauczyciel miał prawo zgłośnić maksymalnie dwie prace z każdej grupy projektowej). Powołane przez SKEF jury konkursu dokonało oceny 46 nadesłanych prac, spośród których wyłoniło trzech laureatów. 

Zwycięzcą konkursu został Michał Budzanowski, uczeń XXI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. 

 

czek-i-m-michal-budzanowski0.jpg

Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne – 3.000 zł za zajęcie pierwszego miejsca, 2.000 zł za zajęcie drugiego miejsca oraz 1.000 zł za zajęcie trzeciego miejsca. Uczestnicy konkursu, którzy zdobyli miejsca IV – XIII zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi – plecakami turystycznymi. Dodatkowo nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki od Sponsorów projektu. Serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział!