Co się dzieje w sytuacji, gdy osoba trzecia, domyślając się hasła dostępu, podejmuje próby jego wpisania?

Próby logowania na konto użytkownika wymagają nie tylko znajomości hasła, ale i loginu. Jeżeli osoba trzecia zna login i domyśla się, jakie może być hasło, to po trzech nieudanych próbach wprowadzenia hasła dostęp do serwisu zostaje zablokowany.

powrót