Czy kliknięcie przycisku „Wstecz” w przeglądarce internetowej spowoduje utratę wprowadzonych danych?

Jest możliwe, że ze względu na wymagania bezpiecznego protokołu transmisji SSL oraz specyfikę pracy przeglądarek internetowych dane wprowadzone do formularza po kliknięciu przycisku „Wstecz” w przeglądarce nie zostaną zachowane.

powrót