Czy usługa bankowości elektronicznej jest dostępna 24 godziny na dobę?

Usługa bankowości elektronicznej jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem czasu niezbędnego na jej konserwację i inne konieczne dla właściwego funkcjonowania usługi czynności wykonywane przez Kasę (zazwyczaj w godzinach nocnych).

powrót