Czy w serwisie internetowym można zlecić polecenie przelewu?

Tak. W serwisie internetowym możesz zlecić następujące polecenia przelewów:

  • jednorazowe na dowolny rachunek krajowy,
  • jednorazowe własne,
  • zdefiniowane,
  • z datą przyszłą,
  • jednorazowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • jednorazowy do urzędu skarbowego.

Możesz również ustanowić zlecenie cykliczne, będzie ono wówczas automatycznie wykonywane co miesiąc.

powrót