Czy w serwisie internetowym można znaleźć informacje o wykonywanych transakcjach?

Tak. W serwisie internetowym istnieje możliwość przeglądania, wydruku i zapisywania historii transakcji w określonym przedziale czasowym z 5 ostatnich lat na wszystkich rachunkach widocznych w usłudze bankowości elektronicznej. Warunkiem jest uprzednie zaksięgowanie transakcji w serwisie internetowym.

powrót