Jak długo trwa proces uzyskania dostępu do usługi bankowości elektronicznej?

Uzyskanie dostępu do usługi bankowości elektronicznej trwa do 24 godzin od momentu podpisania umowy ramowej. Pamiętaj, że aby aktywować usługę, musisz skontaktować się telefonicznie z operatorem Tele-Kasy pod jednym z numerów telefonu: 801 800 100 lub (+48) 58 782 95 00 (opłata zgodna z taryfą operatora).

powrót