Czy można wypłacić środki przed upływem okresu, na jaki zawarto umowę lokaty?

Oczywiście. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania środków z lokaty. Wypłata przed upływem okresu, na jaki zawarto umowę lokaty, jest jednak równoznaczna z zerwaniem lokaty.

W Kasie Stefczyka masz gwarancję, że w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty otrzymasz pełny, wpłacony kapitał. Warunki zerwania lokaty określa szczegółowo umowa lokaty.

powrót