Czy można wypłacić środki przed upływem okresu, na jaki zawarto umowę lokaty?

Przedterminowe zakończenie lokaty – sprawdź, na co możesz liczyć w Kasie Stefczyka.

Wypłata środków przed upływem okresu, na jaki zawarto umowę lokaty, jest równoznaczne z zerwaniem lokaty. W przypadku zerwania lokaty w Kasie Stefczyka wypłacane jest 10% odsetek należnych na dany dzień.

powrót