Co warto wiedzieć o pożyczkach gotówkowych?

Pożyczka gotówkowa to popularny produkt finansowy dostępny w ofertach większości instytucji finansowych. Co warto o niej wiedzieć i jak wybrać tę, która najlepiej spełni Twoje oczekiwania?

Pożyczka gotówkowa jest rodzajem umowy pomiędzy pożyczkobiorcą a instytucją finansową. Zgodnie z jej zapisami instytucja finansowa udostępnia pożyczkobiorcy określoną kwotę pieniędzy. Obowiązkiem pożyczkobiorcy jest natomiast zwrot pożyczonych pieniędzy wraz z odsetkami w terminach wskazanych w harmonogramie spłat.

Pożyczka gotówkowa – dostępne kwoty i terminy spłaty

Pożyczka gotówkowa jest ogólnym pojęciem definiującym konkretną grupę produktów finansowych. W praktyce parametry pożyczek gotówkowych znacząco się różnią. W zależności od konkretnej instytucji finansowej i szczegółów określonego produktu dostępne kwoty wynoszą od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych. Spłata pożyczki odbywa się w miesięcznych ratach, nawet przez kilka lat, a wniosek o dodatkowe środki można złożyć w oddziale instytucji finansowej, przez internet, a nierzadko także przez telefon.

Pożyczka gotówkowa a kredyt konsumencki

Zgodnie z zapisami Ustawy o kredycie konsumenckim pożyczka gotówkowa jest rodzajem kredytu konsumenckiego. W praktyce stawia to przed pożyczkodawcą konkretne obowiązki, a pożyczkobiorcy zapewnia udogodnienia i skutecznie zabezpiecza jego interesy. Oto najważniejsze kwestie wynikające z Ustawy o kredycie konsumenckim:

  • obowiązek informacyjny pożyczkodawcy. Przed zawarciem umowy z pożyczkobiorcą, pożyczkodawca ma obowiązek przekazać mu formularz informacyjny zawierający wszelkie niezbędne informacje (także finansowe) dotyczące warunków pożyczki w konkretnej kwocie, zaciągniętej na określony czas;
  • możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu jej zawarcia bez konieczności wskazywania pożyczkodawcy powodów swojej decyzji;
  • maksymalne koszty pozaodsetkowe. Instytucje finansowe udzielające pożyczek gotówkowych nie mogą samodzielnie kształtować kosztów finansowania. Maksymalne limity opłat nakłada na nie Ustawa o kredycie konsumenckim;
  • możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki w dowolnym momencie trwania umowy (co ważne – w niektórych przypadkach pożyczkodawca może pobrać prowizję za taką operację) z jednoczesną możliwością odzyskania części kosztów, proporcjonalnie do okresu trwania umowy.

Jak wybrać najlepszą pożyczkę gotówkową?

Wybór przypadkowej pożyczki gotówkowej może skutkować nie tylko nadprogramowymi kosztami, ale także trudniejszym procesem obsługi czy rezygnacją z atrakcyjnych benefitów. Przed złożeniem wniosku o pożyczkę warto dokładnie porównać dostępne w różnych instytucjach propozycje, zwracając uwagę przede wszystkim na:


• dostępne kwoty. Jeśli zależy Ci na pożyczeniu sporej sumy, w pierwszej kolejności zweryfikuj, którzy pożyczkodawcy pożyczą Ci taką kwotę, jakiej potrzebujesz;
• okres spłaty. Jeśli zależy Ci na jak najniższej racie, wybierz pożyczkę z jak najdłuższym okresem spłaty. Pamiętaj jednak, że dłuższy okres spłaty wiąże się także z koniecznością poniesienia wyższych kosztów. Aby znaleźć „złoty środek”, skorzystaj z kalkulatora pożyczki gotówkowej, który pomoże Ci dobrać optymalne dla Twoich potrzeb i możliwości finansowych parametry produktu;
• koszty. Dobra pożyczka gotówkowa nie może być droga. Wyznacznikiem atrakcyjności ekonomicznej nie powinno być jednak oprocentowanie, lecz wskaźnik RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania. RRSO zawiera w sobie bowiem wszystkie koszty towarzyszące pożyczeniu pieniędzy (oprócz oprocentowania może to być także prowizja czy ewentualne ubezpieczenie). W precyzyjny sposób ilustruje więc, ile w praktyce zapłacisz za pożyczone pieniądze w skali roku;
• rodzaj oprocentowania. Jeśli sięgniesz po pożyczkę ze zmiennym oprocentowaniem, kwota miesięcznej raty będzie zależna od wartości stóp procentowych. Jeśli te wzrosną, wzrośnie także miesięczny koszt pożyczki, jeśli zmaleją – rata będzie niższa. W przypadku pożyczki gotówkowej ze stałą stopą oprocentowania przez cały okres spłaty rata pozostanie niezmienna, bez względu na wahania stóp procentowych;
• możliwość złożenia wniosku w preferowany przez Ciebie sposób. Wiele instytucji finansowych umożliwia dziś złożenie wniosku o pożyczkę gotówkową nie tylko w stacjonarnym oddziale, ale także przez internet, a nawet telefon;
• tempo wydania decyzji pożyczkowej. Jeśli potrzebujesz pieniędzy na już, a nawet na przysłowiowe wczoraj, przed złożeniem wniosku o pożyczkę sprawdź, jak długo potrwa wydanie decyzji;
• dodatkowe benefity i udogodnienia. Możliwość obniżenia oprocentowania czy uregulowania pierwszej raty po 60 dniach od podpisania umowy będą użytecznym dodatkiem do niskiego RRSO i niskiej raty.

powrót