Jakie są kluczowe kryteria udzielenia pożyczki? Przegląd warunków

Czy wiesz, czym właściwie jest pożyczka i co ją odróżnia od kredytu? Jakie wymogi trzeba spełnić, aby móc skutecznie ubiegać się o pożyczkę? Dowiedz się, jakie są najczęstsze warunki udzielenia pożyczki.

 

Pożyczka i kredyt – czym się różnią?

Zanim przejdziemy do szczegółowych kryteriów związanych z udzieleniem pożyczki, w pierwszej kolejności warto krótko przypomnieć, czym różni się pożyczka od kredytu – oba terminy często używane są zamiennie, choć w rzeczywistości nie odnoszą się przecież do tego samego. Przede wszystkim kredyt udzielany jest na podstawie Prawa bankowego, natomiast pożyczka udzielana jest na podstawie Kodeksu cywilnego. Poprzez kredyt bank przekazuje kredytobiorcy określoną kwotę pieniężną na dany cel i na dany czas, a kredytobiorca musi zwrócić dane środki wraz z odsetkami w terminach wyznaczonych w umowie. Pożyczka natomiast przenosi na własność określone środki pieniężne lub rzeczy oznaczone co do gatunku, a pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu tej samej ilości pieniędzy lub ilości rzeczy co do tego samego gatunku i jakości. Przynajmniej w teorii zatem pożyczka nie musi się wiązać z żadnymi dodatkowymi kosztami. Ponadto, o ile w przypadku kredytu czas spłaty zwykle jest długotrwały i podzielony na miesięczne raty, to przy pożyczce może wyglądać on podobnie, lub też zawierać się w formie jednorazowej spłaty pożyczki. Co ciekawe, Kodeks cywilny nie zobowiązuje stron do podpisania umowy przy pożyczce, jeśli jej wartość nie przekracza 1000 zł.

 

Jakie są kryteria uzyskania pożyczki?

Z uwagi na to, że do pożyczek odnoszą się inne regulacje prawne aniżeli do kredytów, te drugie mogą być udzielane wyłącznie przez banki, natomiast pierwsze również przez inne instytucje finansowe czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Z tego również bezpośrednio i pośrednio wynika to, że zasadniczo znacznie łatwiej uzyskać pożyczkę niż kredyt. Dzieje się tak dlatego, że kryteria udzielenia pożyczki nie są tak ściśle obwarowane regulacjami prawnymi. Dlatego też podmioty udzielające pożyczek mogą samodzielnie ustalać własne kryteria, a z uwagi na konkurencję, często nie są one tak rygorystyczne, jak ma to miejsce w przypadku kredytów. Nie znaczy to oczywiście, że pożyczkę gotówkową może zaciągnąć absolutnie każdy.

Podstawowym wymogiem do zaciągnięcia pożyczki jest pełnoletność oraz pełna zdolność do czynności prawnych. Niezbędne jest również posiadanie dowodu osobistego oraz numeru PESEL. Wszystko to dotyczy oczywiście osób prywatnych. Dość ciekawym zagadnieniem w tym miejscu jest zdolność kredytowa. Banki prawie zawsze (szczególnie w przypadku większych kredytów) w jakiś sposób weryfikują zdolność kredytową, na przykład poprzez dostarczenie odpowiednich dokumentów z miejsca zatrudnienia lub historię prowadzenia rachunku osobistego. Przy ubieganiu się o pożyczkę nie jest to natomiast warunkiem koniecznym. Pożyczkodawca może skontrolować zdolność kredytową i robi to, lecz nie w każdym przypadku. Oczywiście sprawdzenie zdolności kredytowej dla instytucji udzielającej pożyczki jest o tyle istotne, że pozwala oszacować, jak wysoką pożyczkę jest w stanie spłacić pożyczkobiorca.

Warto też dodać, że spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne instytucje udzielające pożyczek mogą sobie pozwolić na dość dużą elastyczność przy ustaleniu poszczególnych kryteriów udzielania pożyczki i ich późniejszej weryfikacji. Wynika to właśnie z dość luźnych obostrzeń prawnych. Oczywiście taka sytuacja jest bardzo korzystna przede wszystkim dla osób zainteresowanych zaciągnięciem pożyczki. Nierzadko bowiem może zdarzyć się tak, że w danym przypadku nie będzie możliwe zaciągnięcie kredytu – a uzyskanie pożyczki jak najbardziej tak. Inną sytuacją jest również to, kiedy niemożliwość zaciągnięcia kredytów w wybranej kwocie, a przy staraniu się o pożyczki osiągnięcie tej kwoty będzie już możliwe.

Na przychylniejsze spojrzenie niż w banku mogą liczyć również przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się pożyczkę. Tu lista warunków koniecznych do spełnienia również jest krótsza i zwykle ogranicza się do konieczności prowadzenia działalności indywidualnie lub w formie spółki cywilnej, określonego stażu prowadzenia działalności, który uzależniony jest od wnioskowanej kwoty pożyczki i posiadania rachunku firmowego w danej instytucji.

 

Czy warunki uzyskania pożyczki zawsze są takie same?

Nie – nie chodzi tu nawet o to, że propozycje pożyczki mogą zmieniać się w czasie zależnie od np. aktualnie panującej sytuacji gospodarczej. Po prostu w niektórych podmiotach, jak np. Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej SKOK Stefczyka, warunki uzyskania pożyczki są uniwersalne i mogą się nieco różnić zależnie od wybranego produktu czy indywidualnej sytuacji. Dlatego w przypadku każdego pytania lub wątpliwości warto skontaktować się z konsultantem, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

To właśnie elastyczne podejście jest jednym z powodów, dlaczego niektórzy wybierają pożyczkę zamiast kredytu. O ile zatem instytucja finansowa faktycznie stawia przyszłym pożyczkobiorcom konkretne wymagania, to jednak każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Jeśli potrzebujesz funduszy na dowolny cel, koniecznie rozważ zaciągnięcie pożyczki. To rozwiązanie jest nie tylko bardzo proste i wiąże się z mniejszą ilością formalności niż kredyt, ale często pozwala też na szybsze uzyskanie środków finansowych.

 

 

 

 

 

Źródła:

  1. https://www.totalmoney.pl/artykuly/102827,kredyty-gotowkowe,kredyt-a-pozyczka---czym-sie-rozni-kredyt-od-pozyczki,1,1
  2. https://www.bankier.pl/smart/kredyt-a-pozyczka-roznica-miedzy-kredytem-a-pozyczka-jaka-jest
  3. https://poradnik.ngo.pl/pozyczki
  4. https://www.kasastefczyka.pl/poradnik/pozyczki/jakie-warunki-trzeba-spelnic-zeby-otrzymac-pozyczke
powrót