Okres spłaty kredytu: co to jest i dlaczego jest ważny?

Czy wiesz, czym jest okres spłaty kredytu? W jaki sposób okres kredytowania może wpływać na wysokość Twojej miesięcznej raty? Poznaj najważniejsze informacje dotyczące okresu spłaty kredytu.

 

Czym jest okres spłaty kredytu?

Okres spłaty kredytu, określany także jako okres kredytowania, to zapisany w umowie czas, w którego ramach kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty zobowiązania wraz z odsetkami oraz pozostałymi kosztami. Okres kredytowania najczęściej przedstawiany jest w postaci liczby miesięcy lub lat, w których trakcie kredytobiorca stopniowo zmniejsza swoje zadłużenie poprzez spłatę rat kapitałowo-odsetkowych. Okres kredytowania może zależeć od kilku czynników. Pierwszym jest rodzaj kredytu – zgodnie z tym wskaźnikiem wyróżnia się:

  • kredyty krótkoterminowe – z okresem spłaty do 12 miesięcy,
  • kredyty średnioterminowe – z okresem spłaty od 12 do 60 miesięcy,
  • kredyty długoterminowe – z okresem spłaty ponad 60 miesięcy.

Ponadto okres kredytowania zależny jest od warunków zaproponowanych przez bank lub instytucję taką jak spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, a także od zdolności kredytowej kredytobiorcy i jego rzeczywistych możliwości finansowych. Zależnie od preferencji podmiotu udzielającego zobowiązania, na okres spłaty kredytu wpływać może także forma zatrudnienia, wysokość pożyczanej kwoty czy wiek kredytobiorcy.

 

Maksymalne okresy kredytowania – co to takiego?

Maksymalny okres kredytowania to maksymalny dopuszczalny czas spłaty zaciągniętego zobowiązania. Choć instytucje finansowe mogą samodzielnie ustalać maksymalny okres kredytowania, to jednak muszą trzymać się ram określonych przez stosowne przepisy. W przypadku kredytów hipotecznych, a więc zobowiązań długookresowych, maksymalny okres kredytowania wynosi 35 lat. Warto jednak zauważyć, że zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego maksymalny okres kredytowania w przypadku kredytu hipotecznego powinien wynosić 25 lat.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku kredytu gotówkowego, który to można zaliczyć zarówno do zobowiązań krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim określono maksymalną wysokość kredytu gotówkowego na poziomie 255 550 zł, a także maksymalny czas spłaty kredytowania wynoszący 120 miesięcy, czyli 10 lat.

 

Jak wybrać okres kredytowania?

Skoro już wiesz, czym jest maksymalny okres kredytowania, warto zastanowić się, jaki okres spłaty kredytu jest najlepszy. Na tak postawione pytanie nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi, wszystko jest bowiem uzależnione od danego kredytu i sytuacji konkretnego kredytobiorcy. Warto w tym miejscu powołać się na kolejną rekomendację wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Otóż zgodnie z jej stanowiskiem suma zobowiązań finansowych nie powinna przekraczać 50% dochodów gospodarstwa domowego lub 65% dochodów przy zarobkach powyżej średniej krajowej. Na tej podstawie możliwe jest określenie odpowiedniego okresu spłaty kredytu. Wraz ze skróceniem okresu kredytowania miesięczna rata wzrasta, z kolei wydłużenie okresu kredytowego sprawia, że comiesięczna rata ulega zmniejszeniu. Należy jednak pamiętać, że wraz z wydłużeniem okresu kredytowania rośnie także koszt pożyczenia pieniędzy. Dlatego też nie warto przesadzać z wydłużaniem okresu, gdyż w ten sposób po prostu rośnie całkowita kwota, którą musisz spłacić.

Wydłużenie okresu spłaty kredytu polecane jest osobom, które mają dość niską zdolność kredytową. W ten sposób zyskują one możliwość pożyczenia większej kwoty pieniędzy, niż miałoby to miejsce przy krótszym okresie zobowiązania. Okres spłaty kredytu, a tym samym również wysokość raty, zawsze należy dopasować do swoich możliwości finansowych, uwzględniając także stare zobowiązania.

 

Czym jest wcześniejsza spłata kredytu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania oraz do częściowej nadpłaty zobowiązania przed okresem spłaty określonym w umowie. Główną korzyścią takiego działania jest obniżenie całkowitych kosztów kredytu – dotyczy to zatem nie tylko odsetek, ale także innych kosztów, które zostały poniesione jeszcze przed dokonaniem częściowej lub całkowitej spłaty kredytu. W większości przypadków wcześniejsza spłata kredytu jest całkowicie bezpłatna – warto jednak zapoznać się z dokumentami kredytowymi jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania. Niektórzy kredytodawcy mogą umieszczać w umowie zapisy dotyczące konieczności wniesienia rekompensaty w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Warto w tym miejscu zauważyć, że zarówno okres, za który bank można liczyć rekompensatę, jak i jej wysokość określają odpowiednie przepisy.

O ile wcześniejsza spłata kredytu jest bardzo korzystna przede wszystkim dla kredytobiorcy, to zupełnie inaczej wygląda to w przypadku opóźnień w płatności rat. W takiej sytuacji mogą być naliczane karne odsetki, a kredytobiorca może zostać wpisany do BIK-u, co z pewnością niekorzystnie wpłynie na historię kredytową. W skrajnych przypadkach może nawet dojść do wypowiedzenia umowy. Dlatego warto raz jeszcze podkreślić to, jak ważne jest dopasowanie okresu spłaty kredytu do swoich potrzeb i możliwości. Właściwie dobrany okres kredytowania sprawi, że bez trudu spłacisz zaciągnięte zobowiązanie. Co ciekawe, systematycznie spłacany kredyt może nawet wpłynąć na poprawę zdolności kredytowej, dzięki czemu w przyszłości będziesz mógł np. zaciągnąć jeszcze większe zobowiązania.

 

Źródła:

  1. https://www.money.pl/banki/polacy-nadplacaja-kredyty-czy-wydluzaja-okres-kredytowania-6887409645071264a.html
  2. https://sprawdzonydoradca.pl/porady/567-maksymalny-okres-kredytowania-czym-jest-i-ile-wynosi
  3. https://finanse.rankomat.pl/poradniki/okres-kredytowania/
  4. https://www.totalmoney.pl/artykuly/okres-kredytowania-korzystniejsze-wydluzenie-czy-skrocenie-okresu-splaty
  5. https://www.bik.pl/poradnik-bik/harmonogram-splaty-kredytu-co-warto-o-nim-wiedziec
  6. https://direct.money.pl/artykuly/porady/na-jaki-okres-mozna-zaciagnac-kredyt-gotowkowy
powrót