124 rocznica powstania pierwszej Kasy w Czernichowie

W 1890 roku w Czernichowie koło Krakowa Franciszek Stefczyk, nauczyciel, wraz z lokalnym proboszczem księdzem Edwardem Królikowskim założyli pierwszą na ziemiach polskich Spółkową Kasę Oszczędności i Pożyczek. Franciszek Stefczyk został w niej kasjerem.

12:35 27.01.2014 r.

budynek-bank10.jpg

Projekt stworzenia własnej instytucji kredytowej powstał kilka lat wcześniej. Franciszek Stefczyk wyjechał do Munster w Westfalii, aby tam, u źródeł, zapoznać się ze strukturą oraz zasadami funkcjonowania kasy oszczędnościowo – pożyczkowej systemu Raiffeisena.

Dzięki doświadczeniom i wiedzy zdobytej podczas wyjazdu, w listopadzie 1889 roku pierwsza tego typu kasa zaczęła funkcjonować a 26 stycznia 1890 roku została oficjalnie zarejestrowana i otwarta.
budynek-bank40.jpg

Zadaniem kasy było gromadzenie oszczędności członków i udzielanie im kredytów jako obrona przed lichwą, a ich działalność oparta była na następujących zasadach:

Otwarcie Kasy w Czernichowie dało początek wielkiemu ruchowi społecznemu. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe towarzyszą już sześciu pokoleniom Polaków i dziś zrzeszają blisko trzy miliony członków.