Rodzinny Kapitał Opiekuńczy


Świadczenie jest przeznaczone dla osób wychowujących drugie oraz każde kolejne dziecko. Dowiedz się więcej o RKO i złóż wniosek za pomocą bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka.

rodzinny-kapital-opiekunczy-kasa-stefczyka.jpg

Komu przysługuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje Ci na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, jeśli m.in. jesteś matką albo ojcem dziecka i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

Rodzinny kapitał opiekuńczy możesz otrzymać na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko to ukończy 12. miesiąc, do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc.

Rodzinny kapitał opiekuńczy otrzymasz na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, dlatego we wniosku musisz wskazać pierwsze dziecko w rodzinie. Pierwszym dzieckiem w rodzinie jest najstarsze dziecko w rodzinie. Nie ma znaczenia jego wiek.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, rodzinny kapitał opiekuńczy możesz otrzymać Ty i drugi rodzic w wysokości połowy przysługującej kwoty.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć za pomocą:

  • nowej bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS
  • portalu Emp@tia

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka, potrzebne będą:

- login użytkownika bankowości elektronicznej oraz hasło do logowania w serwisie transakcyjnym Kasy Stefczyka;

- numer konta, na jaki przekazywane ma być świadczenie, jeżeli ma być ono przekazywane na konto inne niż w Kasie Stefczyka; docelowo w składanym wniosku zdefiniowany jest numer rachunku IKS wnioskodawcy;

- dane, w tym numery PESEL, wnioskodawcy oraz dzieci.

Aby rozpocząć składanie wniosku, wybierz zakładkę e-Urząd i w bloku dedykowanym świadczeniu RKO, kliknij Złóż wniosek.

Podczas wypełniania wniosku będziesz musiał podać swoje dane oraz dane wszystkich dzieci, na które składasz wniosek.

Zlecenie złożenia wniosku wymaga potwierdzenia jednorazowym hasłem SMS. Koszt wiadomości SMS zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji wynosi 0,20 zł.

Tylko po zatwierdzeniu wniosku istnieje możliwość jego wydrukowania lub pobrania, później nie będzie to możliwe.Czy złożenie wniosku do programu RKO jest płatne?

Złożenie wniosku do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego za pomocą bankowości elektronicznej w Kasie Stefczyka jest bezpłatne. Jednak, aby zatwierdzić złożenie wniosku, wymagany jest SMS autoryzacyjny, którego koszt, zgodnie z Tabelą Opłat i prowizji, wynosi 0,20 PLN.

Inne polecane promocje i konkursy