Dofinansowanie pobytu w żłobku

dofinansowanie-zlobkow-aktualnosc

Program ma na celu dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku. Zapoznaj się ze sposobem wnioskowania o dodatkowe środki.

Od 1 kwietnia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o tzw. żłobkowe. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Można je składać za pomocą nowej bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka.

Dofinansowanie w postaci świadczenia żłobkowego przysługuje na dziecko, na które rodzic nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Świadczenie wynosi będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc pobytu dziecka w żłobku.

Ze świadczenia żłobkowego mogą skorzystać na przykład rodzice na pierwsze – jedyne dziecko, na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna przed 12 miesiącem życia dziecka.

Rodzic może wystąpić z wnioskiem o świadczenie najwcześniej 1 kwietnia 2022, ale ZUS może przyznać świadczenie także za wcześniejsze miesiące, począwszy od stycznia 2022 roku. Dotyczy to oczywiście przypadku, gdy dziecko uczęszczało w tym czasie do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.