Dbajmy o dobre prawo dla polskich instytucji finansowych

Od ponad 20 lat Kasa Stefczyka zapewnia Polakom dostęp do korzystnych produktów finansowych. Grono członków Kasy Stefczyka sięga już blisko 900 tysięcy ludzi, którzy powierzyli instytucji finansowej ponad 6 miliardów złotych oszczędności.

09:54 27.11.2014 r.

 

skef-logo0.jpg

Dzięki dynamicznemu rozwojowi, Kasa Stefczyka może czynić swoje produkty coraz bardziej atrakcyjnymi oraz zapewniać dostęp do coraz szerszej palety usług, nie tylko z zakresu finansów, dostępnych są w sieci prawie 400 placówek na terenie całego kraju.

Sukcesy Kasy Stefczyka podkreślają także notowane przez nią wyniki. Pierwsze półrocze 2014 roku, Kasa zamknęła zyskiem netto sięgającym 15 milionów złotych.

Dynamiczny rozwój Kasy Stefczyka idzie w parze z jej zaangażowaniem społecznym. Kasa, działając w oparciu o polski kapitał, realizuje swoją misję – misję wsparcia wartości i realizacji patriotycznych, misję kultywowania tradycji katolickiej. To dzięki Kasie chronione są zabytki kultury i sztuki skarby dziedzictwa narodowego, dzięki wsparciu Kasy powstają głośne produkcje filmowe.

Kasa Stefczyka prowadzi również, tak bliską Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej, edukację Polaków w zakresie gospodarowania finansami osobistymi.

Mimo notowanych wyników, Kasa Stefczyka funkcjonuje w trudnym i zmiennym otoczeniu legislacyjnym. Ustawa o SKOK z 2012 roku poddała spółdzielcze kasy nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Decyzje i obowiązki nakładane przez nadzór budzą dziś wątpliwości wielu ekspertów.

Dlatego też, w trosce o dynamiczny rozwój Kasy Stefczyka, w trosce o dalsze krzewienie edukacji finansowej, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zachęca do zwracania się do sprawującej zwierzchność nad KNF premier Ewy Kopacz z apelem, który SKEF udostępnia na stronie. Troszcząc się o równe traktowanie wszystkich podmiotów rynku finansowego i dobre prawo dla nich, troszczymy się o nas samych – o polski kapitał, polskie instytucje wzmacniające rodzimą gospodarkę, o zdrową konkurencję, której efektem są korzystniejsze produkty i usługi.

Aby zwrócić uwagę Prezes Rady Ministrów na niewłaściwe traktowanie polskich instytucji finansowych, aby zabrać głos w sprawie polskiej gospodarki, zachęcamy do wysłania petycji na adres e-mail Departamentu Spraw Obywatelskich: [email protected].