Dobry Start 300 zł na wyprawkę szkolną

Program dobry start przewiduje przyznanie wsparcia finansowego w wysokości 300 zł raz w roku. Kwota ta przekazana będzie na wyprawkę szkolną dla ucznia, bez względu na dochód rodziny. Wnioski można składać już od 1 lipca.

Z programu Dobry Start mogą skorzystać rodzice albo opiekunowie prawni ucznia w wieku do 20 lat, a w przypadku ucznia z niepełnosprawnością do 24 lat. Aby ubiegać się o świadczenie Dobry Start należy złożyć odpowiedni wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia. Do 30 listopada 2023 r. będzie on dostępny online w Bankowości Elektronicznej Kasy Stefczyka.  

Jeśli wniosek zostanie złożony do końca sierpnia br., świadczenie wypłacone zostanie nie później niż do 30 września 2023 r. Jeśli wniosek złożony zostanie później, ZUS wypłaci świadczenie w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jeśli wniosek zostanie złożony w przez Bankowości Elektronicznej Kasy Stefczyka to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) przesłane zostanie na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość zostanie wysłana z adresu [email protected]

Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.

Więcej informacji na temat Programu Dobry Start na www.zus.pl oraz www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start.