Ośpiewano włodarzy, księży, dobroczyńców oraz sponsorów

12:05 05.10.2018 r.

11714890.png

We wsi Trzemeśnia k. Myślenic odbyły się 9 września 2018 r. Dożynki Parafialne ościennych miejscowości: Bulina, Łęki, Poręba, Trzemeśnia i Zasań. Fundacja Stefczyka była sponsorem uroczystości, a Anna Oleksy, kierownik placówki Kasy mieszczącej się przy ul. Gałczyńskiego 1 w Myślenicach przewodniczyła jury oceniającemu dożynkowe wieńce.

Tradycja dożynkowa kultywowana jest w tym rejonie od pokoleń. W tym roku organizatorami Dożynek Parafialnych było Koło Gospodyń Wiejskich w Trzemeśni (woj. małopolskie) wraz z Kółkiem Rolniczym, Sołtysem, Radą Sołecką oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Trzemeśni. Święto Plonów rozpoczęła uroczysta msza święta dziękczynna za zebrane plony, pod przewodnictwem proboszcza ks. dra Andrzeja Caputa.

Podsumowując tegoroczne żniwa, rolnicy wnieśli do kościoła zebrane plony w postaci wieńców dożynkowych, chleba i kołaczy. Po mszy świętej kolorowy korowód dożynkowy wraz z pocztami sztandarowymi, orkiestrami oraz wieńcami przeszedł pod strażnicę OSP, gdzie kontynuowane były uroczystości dożynkowe. Starostami tegorocznych dożynek byli: Bronisława Grabowska – długoletnia przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich oraz Władysław Górka – szanowany rolnik ze wsi Trzemeśnia. Honory Gospodarza Dożynek przejął Maciej Ostrowski – burmistrz miasta i gminy Myślenice. W uroczystości święta plonów wzięli udział zaproszeni goście: Józef Tomal – starosta powiatu myślenickiego, przedstawiciele Rady Powiatu i Rady Gminy, Andrzej Harężlak – prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie, Jarosław Szlachetka – poseł na Sejm RP, Zuzanna Wilińska – kierownik regionalny Kasy Stefczyka oraz Anna Oleksy – kierownik placówki Kasy Stefczyka w Myślenicach.

W trakcie dożynek odbyły się występy Kół Gospodyń Wiejskich z poszczególnych wsi parafii, które przygotowały programy artystyczne nawiązujące do pracy rolników i ich tradycji. Ośpiewywano włodarzy, księży, dobroczyńców oraz sponsorów. Poszczególne Koła obdarowywały zaproszonych gości wieńcami uwitymi przez gospodynie z tegorocznych plonów, chlebem i kołaczami.

Odbył się również konkurs na najpiękniejszy, tradycyjny wieniec dożynkowy. Powołane czteroosobowe jury pod przewodnictwem Anny Oleksy opracowało kryteria oceny wieńców dożynkowych. Doceniając pracę włożoną w przygotowanie pięknych, pracochłonnych wieńców dożynkowych, Fundacja Stefczyka przekazała nagrody pieniężne dla wszystkich Kół biorących udział w konkursie. Nagroda pieniężna została również przekazana przez anonimowego fundatora. Józef Tomal, starosta powiatu myślenickiego doceniając pracę kobiet, również zobowiązał się ufundować dla wszystkich Kół nagrody rzeczowe.

Po podsumowaniu wyników za najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy uznano wieniec uwity przez Koło Gospodyń Wiejskich w Trzemeśni, a nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie została ufundowana przez Jarosława Szlachetkę, posła na Sejm RP.

Świetności całej imprezie dodał Chór Parafialny, który zaprezentował swój premierowy repertuar na ludowo. W ramach współpracy między gospodyniami gościnnie wystąpiło na scenie również Koło Gospodyń Wiejskich w Pcimiu. Starosta tegorocznych dożynek ufundował poczęstunek dla wszystkich przybyłych biorących udział w uroczystości Święta Plonów, a poczęstunkiem była zupa po węgiersku na jagnięcinie oraz kwaśnica na żeberkach. Starościna dożynek oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich serwowały natomiast grochówkę, kołacze oraz ciasta. W trakcie dożynek pamiętano o najmłodszych, dla których atrakcją był inwentarz żywy – krowy, barany, a także możliwość przejazdu traktorem z przyozdobioną przyczepą dożynkową i zabawy przygotowane przez profesjonalne animatorki.

Na dożynkach zaprezentowane zostały wyroby wiejskie KGW w Trzemeśni, które można było nabyć. Zwieńczeniem uroczystości była zabawa taneczna przy muzyce zespołu Play Band.

23423520.jpg