Od 1 marca dwuetapowe potwierdzanie płatności kartą w Internecie

Zmiana sposobu potwierdzania płatności w Internecie. Kasa Stefczyka.

Dla bezpieczeństwa transakcji wprowadziliśmy dodatkowy element uwierzytelniania transakcji kartą płatniczą w Internecie: e-hasło. Potwierdzanie płatności będzie się teraz odbywać za pomocą e-hasła oraz kodu SMS.

Aby transakcje w Internecie były jeszcze bardziej bezpieczne, używa się tzw. silnego uwierzytelniania. Polega ono na łącznym zastosowaniu dwóch niezależnych elementów autoryzacji.

Nowym elementem uwierzytelniania będzie e-hasło.

  • Składa się ono z 6 cyfr
  • Można je zdefiniować tylko w bankowości elektronicznej, co zapewnia dodatkową poufność.
  • Nadanie lub zmiana e-hasła również jest silnie uwierzytelniana (kodem SMS po zalogowaniu do bankowości elektronicznej).

Silne uwierzytelnienie nie będzie stosowane między innymi w następujących przypadkach:

  • transakcje cykliczne – silnego uwierzytelnienia wymaga jedynie transakcja inicjująca płatności cykliczne;
  • transakcje e-commerce wykonane tokenem GPay – od 16 października transakcje te będą traktowane przez organizację VISA jako uwierzytelnione – nie będzie konieczności uwierzytelniać ich e-hasłem ani kodem SMS;
  • transakcje w Internecie, które nie są procesowane w standardzie 3-D Secure – nie wszyscy sprzedawcy stosują standard bezpieczeństwa 3-D Secure.

Uwaga! Użytkownik definiuje JEDNO e-hasło dla wszystkich swoich kart w Kasie Stefczyka.


Jak nadać lub zmienić e-hasło?


Właściciel lub użytkownik karty może nadać e-hasło wyłącznie w serwisie bankowości elektronicznej.

Na ekranie głównym serwisu bankowości elektronicznej należy wybrać zakładkę KARTY, a następnie Ustaw/ Zmień e-hasło:


Zmiana sposobu potwierdzania płatności w Internecie - krok  pierwszy. Kasa Stefczyka.

Na kolejnym ekranie należy wprowadzić nowe e-hasło, składające się z 6 cyfr. Jeżeli wcześniej Posiadacz/Użytkownik zdefiniował e-hasło –zostanie ono zastąpione przez aktualnie wprowadzone.


Zmiana sposobu potwierdzania płatności w Internecie - krok drugi. Kasa Stefczyka.

Jeżeli proces przebiegł poprawnie, powinien wyświetlić się ekran potwierdzający nadanie nowego e-hasła.


Zmiana sposobu potwierdzania płatności w Internecie - krok trzeci. Kasa Stefczyka.

Od teraz wykonywanie transakcji będzie uwierzytelnianie w następujący sposób:

  • należy potwierdzić transakcję poprzez wprowadzenie prawidłowego e-hasła;
  • następnie pod numer telefonu zapisany w SKOK otrzymujemy kod SMS i wpisujemy go;
  • po wpisaniu prawidłowego kodu SMS transakcja jest przekazywana do autoryzacji.