II edycja projektu:

„Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”.

19:00 01.02.2021 r.

logotyp-skef-1171-48901234567.jpg

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF), realizujące od ponad 20 lat działalność edukacyjną, doradczą, charytatywną i wydawniczą ma przyjemność zaprosić Państwa szkołę, nauczycieli (wychowawców klas pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021) oraz uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej do udziału w II edycji projektu z zakresu edukacji finansowej pt.: „Myślę, decyduję, działam - finanse dla najmłodszych”. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Głównym celem projektu jest wdrożenie programu edukacji finansowej (zgodnego z podstawą programową) autorstwa Prof. dr hab. Małgorzaty Żytko (Uniwersytet Warszawski), dr Aliny Kalinowskiej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz Ewy Kruk (SKEF), przeznaczonego dla wybranych w drodze rekrutacji klas pierwszych - etap wczesnoszkolny. Projekt będzie realizowany w latach szkolnych 2021-2023 w oparciu o przygotowane materiały dydaktyczne: pakiet dla ucznia i poradnik dla nauczyciela. 

Podczas realizacji projektu dzieci zdobędą zarówno wiedzę, jak i umiejętności ekonomiczne i finansowe, między innymi na temat zagadnień związanych z zarabianiem i zarządzaniem pieniędzmi, gospodarowaniem swoimi funduszami oraz funkcjonowania instytucji finansowych.

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w 80 godzinach zajęć pozalekcyjnych, trzech konkursach, otrzymają nieodpłatnie pakiety edukacyjne, upominki oraz dyplomy na zakończenie projektu.

Nauczyciele wezmą udział w warsztatach metodycznych on-line, dwudniowych warsztatach doszkalających, otrzymają pakiet i poradnik dla nauczyciela, na zakończenie projektu wezmą udział w seminarium podsumowującym. Otrzymają również wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne.

Obecnie prowadzimy rekrutację nauczycieli do projektu, w oparciu o kryteria wskazane na stronie. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem, prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie jego skanu do dnia 22 lutego 2021 roku na adres: [email protected].