Kasa Stefczyka doceniona za patriotyzm gospodarczy

Gazeta „Puls Biznesu” przygotowała zestawienie firm, które najsilniej wspierają krajowy budżet, płacąc uczciwie podatki w Polsce. Znalazła się w nim Kasa Stefczyka.

14:00 21.07.2014 r.

Silna gospodarka narodowa jest jednym z nieodzownych elementów niepodległości każdego państwa. By mieć taką gospodarkę, niezbędne jest wykształcenie postawy nazywanej patriotyzmem gospodarczym. Polega ona między innymi wspieraniu rodzimej innowacyjności, kupowaniu krajowych produktów, korzystaniu z usług dostarczanych przez firmy oparte na miejscowym kapitale. Patriotyzm gospodarczy jest bardzo popularny w rozwiniętych krajach Zachodu. Po wielu latach pomijania tego tematu w Polsce także u nas coraz częściej pojawiają się głosy o konieczności mocnego wsparcia (przez państwo, ale także przez konsumentów) rodzimej przedsiębiorczości.

Jak słusznie zauważają redaktorzy „Pulsu Biznesu”, jednym z przejawów patriotyzmu gospodarczego jest też uczciwe płacenie podatków, w związku z czym gazeta od dwóch lat przyznaje nagrody największym polskim płatnikom CIT (podatku dochodowego od osób prawnych). W tegorocznym rankingu, sporządzonym na podstawie podatku naliczonego za 2012 rok, najwyżej uplasowały się państwowe giganty z branży energetycznej. Wśród liderów są także przedsiębiorstwa telekomunikacyjne i potężne sieci handlowe.
doceniona-za-patriotyzm-gospodarczy.jpg

Na opublikowanej przez „Puls Biznesu” liście bardzo wysokie miejsce zajmuje Kasa Stefczyka, największa polska kasa kredytowa, która odprowadziła do budżetu podatek w wysokości przeszło 81 milionów złotych. Spośród instytucji finansowych w rankingu wyżej znalazł się tylko jeden z funduszy leasingowych oraz jeden bank komercyjny.

 – Wyniki rankingu to kolejny dowód na to, że hasło tegorocznej konferencji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych nie było pustym sloganem. Budujemy lepszą Polskę – to fakt, który trudno podważyć. Kasa Stefczyka od początku swojego istnienia kieruje się zasadą, że polska instytucja finansowa musi mieć polskie obowiązki. Solidne płacenie podatków w kraju to oczywiście tylko jeden z elementów wypełniania tej misji. Kasa Stefczyka to przede wszystkim polski kapitał, dobre usługi finansowe dostępne szerokiej rzeszy Polaków, to także miejsca pracy, wpieranie polskiej kultury i troska o dziedzictwo narodowe. Obraliśmy ten kurs u zarania naszej działalności i nie zamierzamy z niego schodzić powiedział – Andrzej Sosnowski, prezes Kasy Stefczyka.