Kasa Stefczyka – tu ludzie pomagają sobie wzajemnie

Zdjęcie do aktualności "Fundacja Korczaka". Kasa Stefczyka

Przyszłość dzieci, które trafiły pod opiekę „domów dziecka” nie może być dla nas obojętna – zaznacza Krzysztof Lewandowski, wiceprezes Kasy Stefczyka. Dlatego, do długiej listy placówek wspieranych przez Kasę dołącza Fundacja Korczaka „Kochaj i dawaj przykład”.

 

Za pośrednictwem Fundacji Stefczyka, Kasa Stefczyka angażuje się we wsparcie wielu inicjatyw kierowanych do najmłodszych, często wymagających szczególnej uwagi. Od wielu lat pomocą finansową obdarza 22 Domy Dziecka w Polsce, które otrzymane środki przeznaczają na bieżące potrzeby, remonty, a także wakacje lub ferie, rozwijanie pasji i zainteresowań, dodatkową edukację podopiecznych.

Ostatnio grupa domów dziecka objętych opieką Kasa Stefczyka została powiększona o gdańską placówkę, w której na co dzień mieszka 45. dzieci doświadczonych ciężkimi chorobami. Podopieczni Gdańskiej Fundacji Korczaka „Kochaj i dawaj przykład” wymagają szczególnej troski, dlatego Kasa Stefczyka postanowiła przekazać w ramach wsparci środki finansowe, które zostały przekazane na wypoczynek oraz wakacje dzieci.

- W imieniu własnym i naszych podopiecznych serdecznie dziękuję Kasie Stefczyka za zrozumienie naszej sytuacji oraz za gotowość do pomocy  – mówi Anna Kamińska-Hajduk, Prezes Gdańskiej Fundacji Korczaka – Środki finansowe, które otrzymaliśmy wesprą Fundację w organizacji letniego wypoczynku dla dzieci. Jestem przekonana, że będzie to dla nich chwila wytchnienia, oderwania od codzienności, a zarazem źródło radosnego uśmiechu na twarzach – dodaje.  

Fundacji Stefczyka angażuje się również w szereg innych inicjatyw, które mają w celu pomóc najbardziej potrzebującym. Jedną z ważniejszych inicjatyw zorganizowanych w celu pomagania dzieciom jest prowadzona wspólnie ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) Akcja „Skarbonka”. W jej ramach w placówkach Kasy są ustawione specjalne skarbonki. Zebrane w nich pieniądze są przeznaczane na wsparcie celów edukacyjnych dzieci z domów dziecka. Dzięki nim finansowane są dodatkowe zajęcia, lekcje wyrównawcze czy pomoce naukowe. Kasa Stefczyka poprzez Fundację spełnia także marzenia najmłodszych pacjentów dotkniętych chorobami nowotworowymi. Niesie również wsparcie rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej – przekazując środki na leczenie, rehabilitację, a także na zapewnienie godnych warunków domowych, umożliwiających powrót do zdrowia.

- Przyszłość dzieci, które trafiły pod opiekę „domów dziecka” nie może być dla nas obojętna. Instytucja mecenasa funkcjonuje w naszym społeczeństwie od wieków. Nawiązując do najlepszych wzorców dążymy do tego, aby wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy naprawdę potrzebują wsparcia– mówi wiceprezes Kasy Stefczyka, Krzysztof Lewandowski. – Jako instytucja o charakterze spółdzielczych doskonale wiemy, co dzieje się w naszym otoczeniu. Wiemy, jakie są potrzeby lokalnych społeczności i potrafimy tę wiedzę skutecznie wykorzystać – zaznacza.

Kasa Stefczyka od początku swojej działalności otacza opieką najmłodszych, dotkniętych przez los stratą rodziców czy ciężką chorobą. Wsparcie gdańskiej Fundacji Korczaka „Kochaj i dawaj przykład” to jedna z wielu realizacji, które podkreślają zaangażowanie Kasy w życie lokalnych społeczności.