Kolejni nagrodzeni w konkursie Visa „Obracaj kartą, bo warto”!

Są nowi laureaci naszego konkursu na wiersz propagujący korzystanie z naszych kart!

13:36 21.03.2013 r.

Przedstawiamy ostatnich zwycięzców w konkursie „Obracaj kartą, bo warto!”. Do grona laureatów dołączyli:

Tydzień X:

I. W dniu 25 lutego 2013 roku Komisja Konkursowa w składzie:

a) Krzysztof Lewandowski – Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży Stefczyk Finanse
b) Małgorzata Polańska, Dyrektor Działu Kreacji Organizatora
c) Anna Tillak, przedstawiciel Działu Kreacji Organizatora

po weryfikacji zgłoszeń w konkursie „Obracaj kartą, bo warto” przesłanych do dnia 21.02.2013r.
włącznie przyznała nagrody tygodnia w postaci frytkownicy Philips HD-6103/70. Nagrody otrzymują:

1. Pani Barbara Masłowska (nr członkowski 476568) za piękne listy z życzeniami dla Kasy
Stefczyka. Oto fragment jednego z nich:
Dwadzieścia lat minęło
Odkąd ludzie „Solidarności”
Podjęli w Polsce Mądre dzieło
Budowania finansowej spółdzielczości

Ten wspaniały ruch społeczny
Polaków wzajemnej finansowej pomocy
Pozwala członkom Kasy – w sposób zupełnie bezpieczny –
- unikać finansowej niemocy

Niech więc dalej
SKOK nam się pięknie rozwija
A każdy mądry Polak
Komercję niech omija!

2. Pani Elżbieta Ostaszewska ze Stargardu Szczecińskiego (nr członkowski 655213) za serię
wzruszających kartek pocztowych i listów z życzeniami.


Tydzień XI:

II. W dniu 4 marca 2013 roku Komisja Konkursowa w składzie:

a) Krzysztof Lewandowski – Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży Stefczyk Finanse
b) Małgorzata Polańska, Dyrektor Działu Kreacji Organizatora
c) Anna Tillak, przedstawiciel Działu Kreacji Organizatora

po weryfikacji zgłoszeń w konkursie „Obracaj kartą, bo warto” przesłanych do dnia 28.02.2013r..
włącznie, przyznała nagrody tygodnia w postaci: szatkownicy Moulinex DJ-756G35. Nagrody
otrzymują:

1. Pani Anna Mulczyńska – Binda z Wrocławia (nr członkowski 1338447) za budujące życzenia o
treści:

Moja Kaso!
Życzę nam wszystkim, aby w Polsce zapanowała praworządność, byśmy w Ojczyźnie byli
chronieni dobrym prawem, mającym przede wszystkim na uwadze interes i dobro każdego
obywatela.
Tylko w takiej Polsce zapewni się swobodny rozwój inicjatyw i instytucji finansowych
a my będziemy spokojni o nasze ulokowane oszczędności, zgromadzone dzięki naszej
zapobiegliwości i pracowitości.
Życzę więc SKOKom dalszego intensywnego rozwoju w atmosferze spokoju i przyjacielskiego
wsparcia ze strony rządu - zamiast brutalnego ingerowania w dobre i właściwe prawo
spółdzielcze.
Szczęść Wam Boże! I dziękuję!

2. Pani Maria Kowalewska z Olecka (nr członkowski 1712601) za życzenia o treści:
Sto trzydzieści lat minęło
Jak to dzieło się poczęło

Dzielny Polak je założył
Już obecnie Sługa Boży

Od 20-tu lat już nowe
Latorośle Stefczykowe
O Polski kapitał dbają
SKOKiem w kraju zarządzają.

Uśmiech niech nie znika
Pracownikom SKOK Stefczyka z twarzy

Życie niechaj szczęściem darzy
Kasom Stefczyka niech pomnaża się kapitał

3. Pani Małgorzata Skulimowska ze Skierniewic (nr członkowski 486858) za życzenia o treści:
Miłej obsługi, nowych oddziałów. Klientów na co dzień wielu.
Takich, co poprzez wzięcie pożyczki więcej mieć będą w portfelu

Kredytów jak piórko leciutkich w opłatach - by stać było na nie wielu.
Czy rolnik, biznesmen, czy singiel sam jeden - miał szansę realizacji swojego celu.

Ubezpieczenia od ryzyk wszelakich tańszego niż u konkurencji,
Nawet od serca połamanego: by od kochania nie miało absencji.
I niech Mecenat Skok-u polskiego promuje nadal wydarzenia kultury.
Aby pamiętały przyszłe pokolenia, ze akcje Kasy Franciszka Stefczyka zawsze szły będą do
góry!

Dodatkowo Jury postanowiło wyróżnić nadesłane w nietypowej formie życzenia i przyznać
dodatkową nagrodę w postaci sokowirówki Hyundai JE-702P (nagrody nie zostały przyznane w
pierwszym tygodniu trwania konkursu). Otrzymała ją Pani Ewa Krupa z Gdyni (nr członkowski 1060888) za przepiękny obraz.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w wielkim finale!