O wokalistyce na poważnie

Placówka przy ul. 1 Maja 33 uczestniczyła w konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Artystyczny Instytutu Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

14:02 07.01.2014 r.

Temat spotkania brzmiał: „Kształcenie wokalne jako droga do pełnego rozwoju osobowości ucznia i studenta”. Dla licznie zgromadzonych gości, oprócz serii wykładów, przygotowano również warsztaty metodyczne, a na zakończenie odbył się koncert studentów Zakładu Kształcenia Wokalnego.
lublin-konferencja0.jpg

Wśród prelegentów byli (na zdjęciu od lewej): dr hab. Monika Kolasa-Hladikova (UJK w Kielcach), dr Piotr Olech (UMCS w Lublinie), dr Agnieszka Piekaroś-Padzińska (UMCS w Lublinie), ad. Bożenna Saulska (UMCS w Lublinie), dr Jacek Ścibor (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Małgorzata Nowak (UMCS w Lublinie).

Kasa Stefczyka była sponsorem wydarzenia.