JUBILEUSZOWY KONKURS DLA CZŁONKÓW 25-lecie SKEF

konkurs-SKEF.jpg

 

Z okazji jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej serdecznie zaprasza  wszystkich Członków do udziału w wyjątkowym konkursie, w którym można zdobyć atrakcyjne nagrody. Mamy nadzieję, że w wakacyjnym okresie znajdziecie Państwo chwilę na rozwiązanie krzyżówek oraz podzielenie się swoją osobistą refleksją na temat, który nawiązuje do aktualnej sytuacji politycznej i naszej wspólnej odpowiedzialności.

 

TERMIN KONKURSU: OD 20 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2022 r.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?  

Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status Członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na czym polega konkurs?

  1. Należy rozwiązać dwie krzyżówki na stronie skef.pl (krzyżówka nr 1 opublikowana 20 czerwca 2022, druga krzyżówka opublikowana w sierpniu 2022) oraz w „Czasie Stefczyka”  (pierwsza opublikowana w wydaniu lipcowym, druga opublikowana w wydaniu sierpniowym) i zapisać na kuponie konkursowym, który będzie opublikowany na początku sierpnia 2022 r. na  stronie www.skef.pl oraz w wydaniu sierpniowym „Czasu Stefczyka” dwuczłonowe hasło utworzone ze wskazanych liter w rozwiązanych hasłach.
  2. Ponadto, należy odpowiedzieć pisemnie na pytanie: „W nawiązaniu do obecnie panującej sytuacji na świecie, za Naszą wschodnią granicą, podziel się swoją refleksją czym jest dla Ciebie solidarność narodowa”.

*(pisemna praca nie krótsza niż max 1 strona formatu A4)

 

Jak wysłać zgłoszenie?

Należy wypełnić formularz konkursowy i kupon konkursowy dostępne na początku sierpnia 2022 r. na stronie www.skef.pl oraz w wydaniu sierpniowym „Czasu Stefczyka” wraz z odgadniętym dwuczłonowym hasłem z dwóch krzyżówek i pisemną wypowiedzią a następnie przesłać w terminie do 31 sierpnia 2022 r. z dopiskiem „Jubileuszowy konkurs 25-lecie SKEF” na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia ul. Legionów 126. Decyduje data wpływu.

 

Na Zwycięzców czeka pula nagród w łącznej kwocie 7 000,00 zł, za którą zostaną zakupione bony podarunkowe o wartości 2 000,00 zł za zajęcie I-go miejsca, 1 500,00 zł za zajęcie II-go miejsca, 1 000,00 zł  za zajęcie III-go miejsca oraz pięć wyróżnień po 500,00 zł.

 

Szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu dostępny na stronie www.skef.pl

Konkurs prowadzony jest równolegle na stronie www.skef.pl oraz w gazecie „Czas Stefczyka” w wydaniach lipcowym i sierpniowym.

 

UWAGA! - W sierpniu pojawi się druga krzyżówka kupon konkursowy i formularz konkursowy.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Jubileuszowym konkursie SKEF!!!