JUBILEUSZOWY KONKURS DLA CZŁONKÓW 25-lecie SKEF

konkurs-SKEF.jpg


Z okazji jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej serdecznie zaprasza wszystkich Członków do udziału w wyjątkowym konkursie, w którym można zdobyć atrakcyjne nagrody. Mamy nadzieję, że w wakacyjnym okresie znajdziecie Państwo chwilę na rozwiązanie krzyżówek oraz podzielenie się swoją osobistą refleksją na temat, który nawiązuje do aktualnej sytuacji politycznej i naszej wspólnej odpowiedzialności.

 

TERMIN KONKURSU: OD 20 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2022 r.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status Członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na czym polega konkurs?

  1. Należy rozwiązać dwie krzyżówki dostępne w Czasie Stefczyka (krzyżówka nr 1 opublikowana w wydaniu lipcowym, krzyżówka nr 2 opublikowana w wydaniu sierpniowym) lub na stronie www.skef.pl (pierwsza krzyżówka opublikowana 20 czerwca 2022, druga opublikowana na początku sierpnia 2022) i zapisać na kuponie konkursowym (dostępny w wydaniu sierpniowym Czasu Stefczyka), jak również na stronie www.skef.pl dwuczłonowe hasło utworzone ze wskazanych liter w rozwiązanych hasłach.
  2. Ponadto, należy odpowiedzieć pisemnie na pytanie zamieszczone na kuponie konkursowym: „W nawiązaniu do obecnie panującej sytuacji na świecie, za Naszą wschodnią granicą, podziel się swoją refleksją czym jest dla Ciebie solidarność narodowa”.

 

Jak wysłać zgłoszenie?

Należy wypełnić formularz konkursowy i kupon konkursowy dostępne w wydaniu sierpniowym Czasu Stefczyka a także na stronie www.skef.pl wraz z odgadniętym dwuczłonowym hasłem z dwóch krzyżówek i pisemną wypowiedzią a następnie przesłać w terminie do 31 sierpnia 2022 r. z dopiskiem „Jubileuszowy konkurs 25-lecie SKEF” na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia ul. Legionów 126. Decyduje data wpływu.

Na Zwycięzców czeka pula nagród w łącznej kwocie 7 000,00 zł, za którą zostaną zakupione bony podarunkowe o wartości 2 000,00 zł za zajęcie I-go miejsca, 1 500,00 zł za zajęcie II-go miejsca, 1 000,00 zł  za zajęcie III-go miejsca oraz pięć wyróżnień po 500,00 zł.

Wyłonienie Zwycięzców nastąpi w terminie do dnia 16 września 2022 r.

Szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu dostępny na stronie www.skef.pl

 

Konkurs prowadzony jest równolegle w gazecie Czas Stefczyka oraz na stronie www.skef.pl

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Jubileuszowym konkursie SKEF!!!

Krzyżówka sierpień 25-lecie SKEF