Konkurs dla członków SKEF i SKOK

„Finansowe fraszkobranie”

Do wygrania nagroda główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł.

09:10 8.04.2021 r.

STEFCZYK Finansowe fraszkobranie.jpg

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej i rozpoczyna się 1 kwietnia 2021r. Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Należy udzielić odpowiedzi na pytania konkursowe na temat fraszki w polskiej literaturze, zamieszczone na kuponie konkursowym opublikowanym na stronie www.skef.pl a także w gazecie
„Czas Stefczyka” oraz napisać własny utwór, rymowany lub wierszowany o tematyce humorystycznej lub satyrycznej, obejmujący zagadnienie/a związane
z sytuacją pandemiczną COVID -19 i kończący się puentą (fraszka, minimum 10 wersów). Następnie należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym
na adres:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem: „Finansowe fraszkobranie
do dnia 7 czerwca 2021 r. godz. 16.00
(decyduje data wpływu do biura Organizatora).

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody pieniężne: nagroda główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł.

Konkurs prowadzony jest równolegle w gazecie Czas Stefczyka oraz na stronie

https://www.skef.pl/stowarzyszenie/nasza-wiez-czlonkowska-konkursy/

na której dostępny jest regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym i kuponem konkursowym.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!