Konkurs „Lektura łącząca pokolenia”

Konkurs Lektura łącząca pokolenia _aktualności.jpg

1 lipca rozpoczął się konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Do wygrania nagrody pieniężne!


Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu i napisać kilka zdań na temat:

„Podaj przykład książki z zasobów literatury polskiej, która łączy pokolenia i będzie ciekawą lekturą np.: podczas wakacji”.

Uzasadnij swój wybór, dzieląc się swoimi refleksjami. Pracę konkursową prześlij wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem: „Lektura łącząca pokolenia”.
Na odpowiedzi czekamy do 16 sierpnia 2021 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora).

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody pieniężne: nagroda główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu, formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie:

https://www.skef.pl/stowarzyszenie/nasza-wiez-czlonkowska-konkursy/

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF)
i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność
do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs prowadzony jest równolegle
w gazecie „Czas Stefczyka”.