„Rodzinne rozmowy o świecie finansów” – przedłużenie terminu nadsyłania prac na konkurs

13:41 17.04.2020 r.

glowne-rozmowy-o-swiecie-finansow.jpg

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej podjęło decyzję o przedłużeniu konkursu „Rodzinne rozmowy o świecie finansów”. Prace konkursowe można przesyłać do dnia 15 maja br. Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna w wysokości 600 zł.

Konkurs organizowany jest przez SKEF w ramach realizacji celu statutowego stowarzyszenia, inicjowania, prowadzenia i wspierania działań na rzecz krzewienia edukacji finansowej. Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Praca powinna składać się z co najmniej 2 stron w formacie A4 i obejmować zagadnienie/zagadnienia z zakresu ekonomii/ finansów/ budżetu domowego, jakie według uczestnika konkursu rodzice powinni przekazać dzieciom. Ponadto należy uzasadnić, dlaczego wskazane w pracy pojęcia zasługują na wyjaśnienie. Całość wraz z formularzem konkursowym należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
ul. Legionów 126
81-472 Gdynia
z dopiskiem: „Konkurs Rodzinne rozmowy o świecie finansów”

do dnia 15 maja 2020 r. godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura organizatora konkursu, które jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00).
Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do 29 maja 2020 r.

Formularz konkursowy oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: https://www.skef.pl/rodzinne-rozmowy-o-swiecie-finansow-nagroda-pieniezna-w-kwocie-600-zl/.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.