Ogólnopolski konkurs historyczny
„Dr Franciszek Stefczyk: życie, dzieło, świętość”

W przyszłym roku przypada 90. rocznica śmierci wybitnego pioniera polskiej spółdzielczości finansowej – dra Franciszka Stefczyka (1861-1924), patrona współczesnych kas kredytowych (SKOK-ów) oraz banków spółdzielczych.

16:30 24.09.2013 r.

 

Franciszek Stefczyk był nie tylko spółdzielcą, ale także wielkim patriotą, żarliwym katolikiem, działaczem społecznym, pisarzem i wychowawcą. W grudniu 2011 r. Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie (nawiązujący do SIN założonego w 1919 r. przez samego Stefczyka) zainicjował działanie zmierzające do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego Franciszka Stefczyka.

W naszym głębokim przekonaniu zarówno postawa moralna i duchowa, droga życiowa oraz głoszone poglądy – wskazują na to, iż mówiąc o Stefczyku, możemy mówić o człowieku Bożym.

Konkurs „Dr Franciszek Stefczyk: życie, dzieło, świętość.”, który wspierają takie media jak Tygodnik Katolicki „Niedziela”, tygodnik „w Sieci” oraz instytucje systemu SKOK (w tym Kasa Krajowa, Kasy Stefczyka), ma właśnie przybliżyć postać wielkiego Polaka, umożliwić uzupełnienie materiałów dotyczących życia i myśli Stefczyka, wesprzeć proces beatyfikacyjny.

Zapraszam do zapoznania się z regulaminem konkursu, zachęcam też wszystkich zainteresowanych do wzięcia w nim udziału.

Janusz Ossowski
Dyrektor Spółdzielczego Instytutu Naukowego