Przezorny zawsze ubezpieczony

13:36 12.02.2018 r.

 

przezorny-30.jpg

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowym konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej pt: „Przezorny zawsze ubezpieczony”. Partnerami konkursu są Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Saltus Ubezpieczenia.

Konkurs prowadzony jest na stronie SKEF, a także za pośrednictwem gazety Czas Stefczyka, w której publikowane jest opowiadanie wraz z kuponami konkursowymi.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF),
  • posiadać status członka Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK),
  • być pełnoletnią osobą fizyczną, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polski,
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Konkurs trwa od grudnia 2017 do marca 2018 r. W czasie trwania konkursu, w każdym kolejnym miesiącu, na stronie internetowej oraz w Czasie Stefczyka publikowany będzie tekst pt.: „Przezorny zawsze ubezpieczony”. Jest to opowiadanie na temat ubezpieczeń i idei wzajemności w finansach. Pod każdym fragmentem tekstu będzie dostępny numerowany kupon konkursowy. Po zebraniu wszystkich czterech kuponów konkursowych i udzieleniu odpowiedzi na pytania konkursowe, a także na pytanie otwarte zamieszczone w ostatnim (czwartym) kuponie, należy je przesłać do 20 marca 2018 r. na adres:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
ul. Legionów 126
81-472 Gdynia


z dopiskiem: konkurs „Przezorny zawsze ubezpieczony”.

 

Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda główna 1000 zł. Serdecznie Zapraszamy!