Konkurs Świąteczny SKEF

14:37 04.03.2016 r.

 

Zapraszamy gorąco do wzięcia udziału w kolejnym konkursie pt. „Tradycyjne i niedrogie śniadanie wielkanocne”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy nt. racjonalnego ekonomicznie i zgodnego z tradycją zorganizowania śniadania wielkanocnego. Konkurs skierowany jest do wszystkich Członków Kas i SKEF.

Do wygrania jest bon podarunkowy SPA o wartości 500 zł brutto.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 01 marca 2016 r. o godz. 12.00 i trwa do dnia 31 marca 2016 r. do godz. 00.00. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dnia 06 kwietnia 2016 r. na stronie www.skef.pl i www.facebook.com/skef.gdynia.

konkurs-skef.jpg

Zasady udziału w Konkursie:

Aby wziąć udział w Konkursie, należy spełnić łącznie następujące warunki:

1) Posiadać status członka SKEF i SKOK, być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

2) Wybrać jedną z form, w jakiej zostanie dokonane zgłoszenie konkursowe:
a. elektronicznie – tj. za pośrednictwem Aplikacji konkursowej dostępnej na https://www.facebook.com/skef.gdynia/app/183881004994865/ lub
b. listownie – tj. za pośrednictwem Formularza Konkursowego – należy wydrukować formularz, a następnie czytelnie wypełniony przesłać listownie na adres:
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego
50-545 Wrocław, ul. Kamienna 111 U/7
(z dopiskiem „Tradycyjne i niedrogie śniadanie wielkanocne”)
lub ew. skan Formularza Konkursowego wysłać e-mailowo na adres:
[email protected]
(z dopiskiem „Tradycyjne i niedrogie śniadanie wielkanocne” w temacie wiadomości).

3) Dostarczyć Organizatorowi (SKEF) opis zawierający inspirujący pomysł na tradycyjne i niedrogie śniadanie wielkanocne. Opis powinien zawierać m.in. koszt zakupu produktów potrzebnych do przygotowania świątecznego śniadania, oraz koszt w przeliczeniu na osobę. Do opisu można dołączyć zdjęcia wielkanocnego stołu/potraw.

Serdecznie zapraszamy!