Weź udział w konkursie wiedzy finansowej dla Członków SKEF i Klientów Kasy Stefczyka!

Co miesiąc nowy konkurs - przeczytaj artykuł edukacyjny i odpowiedz na pytania konkursowe Do wygrania nagrody pieniężne!

16:45 14.07.2020 r.

 

konkurs-wiedzy-finansowej-glowne-v20.jpg

Szanowni Państwo,

Od miesiąca sierpnia 2020 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej wznawia konkursy dedykowane dla członków SKEF i SKOK. Konkurs wiedzy finansowej rozpocznie się w dniu 20 sierpnia 2020 r. i będzie realizowany w edycjach miesięcznych do odwołania. Każda edycja konkursu będzie odbywała się jeden raz w miesiącu i będzie się rozpoczynała każdego 20 dnia miesiąca.

Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Konkurs prowadzony jest w formule on-line. Każdego 20 dnia danego miesiąca, począwszy od 20 sierpnia 2020 r. na stronie www.skef.pl pojawi się artykuł edukacyjny o treści finansowej. Należy przeczytać artykuł, następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy i odpowiedzieć na pytania konkursowe związane z treścią artykułu. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w aplikacji konkursowej on-line, do której link dostępny będzie na stronie www.skef.pl od 20 dnia każdego miesiąca od godz. 00:01 do dnia 25 każdego miesiąca do godz. 23:59. Termin na przesłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem aplikacji konkursowej będzie obejmował sześć kolejnych dni kalendarzowych od rozpoczęcia konkursu tj. od dnia 20 do dnia 25 każdego miesiąca.

W konkursie przewidziane są trzy nagrody w wysokości po 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100), z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia liczby nagród, w przypadku ich nie wykorzystania z poprzedniej/- ich edycji. Zwycięzcami zostaną osoby, które prześlą prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe znajdujące się w formularzu zgłoszeniowym w najkrótszym czasie od opublikowania pytań w aplikacji konkursowej.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!

Pierwsza edycja już 20 sierpnia 2020 r. wejdź na stronę www.skef.pl