Czas spełniania Małych Wielkich Marzeń już nastał!

14:30 16.10.2017 r.

 

Mikołaj

Już po raz szósty Kasa Stefczyka zaprasza wszystkich małych marzycieli w wieku od 6 do 12 lat, do wzięcia udziału w świątecznym konkursie!

Uczestnicy konkursu Małe Wielkie Marzenia mają za zadanie wykonać pracę plastyczną, która będzie listem do Świętego Mikołaja.

Małym Twórcom zostawiamy  pole do popisu w ich kreatywności: technika wykonania prac jest dowolna. List do Świętego Mikołaja może być narysowany, namalowany, wyklejany. Dozwolone jest również łączenie technik plastycznych. Dopuszczalne jest użycie różnych narzędzi (np. kredki, pisaki, farby, flamastry, ołówki) oraz tworzyw (np. papier, karton, materiał). Liczymy na oryginalne pomysły!

Aby wziąć udział w konkursie, należy przyjść do placówek Kasy Stefczyka i pobrać specjalny formularz konkursowy. Następnie uzupełnić go, podpisać i przynieść do placówki wraz z dołączoną pracą. Uwaga! Praca plastyczna bez wypełnionego i podpisanego formularza nie będzie oceniana.


Prace konkursowe w Placówkach można składać od 30.11.2017 r. do 15.12.2017 r. do godziny 16:00, rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 19.12.2017 r. 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • dla dzieci w wieku do 6 lat,
  • dla dzieci w wieku 7–12 lat.

Jury weźmie pod uwagę czytelność, estetykę wykonania, oryginalność, kompozycję pracy oraz kreatywność jej autora. 

Autorzy najpiękniejszych prac otrzymają dyplomy, nagrody oraz wyróżnienia. Tradycją konkursu jest wręczanie zwycięzcom nagród, o których opowiadali w swoich listach do Mikołaja. Wręczenie nagród zostało przewidziane na 27-29.12.2017 roku oraz (w przypadku niemożliwości odebrania nagrody w tym terminie) w okresie 02-05.12.2018 r.

Serdecznie prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.