Młodzi sportowcy z Gołczy w barwach Kasy Stefczyka

Dzięki koszulkom drużynowym dzieci stają się rozpoznawalne i czują, że są zgraną drużyną – bo tak właśnie wyglądają. Pozornie drobiazg, ale ile znaczący. Anna Szczuka, partner Kas Stefczyka z Miechowa, zainteresowała się działaniami szkoły w Gołczy.

12:30 29.04.2013 r.

Anna Szczuka jest pełna podziwu dla inicjatyw prowadzonych przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołczy – wspiera wszelkie szkolne aktywności.

Dzielni sportowcy

- Szkoła jest niezwykle aktywna i bardzo mi się to podoba. Odnowili salę sportową, zmienili wystrój, wszystko własnymi siłami – opowiada Anna Szczuka, partner Kasy Stefczyka. Cieszę się, że udało się wesprzeć ich działania.

Pani Anna postanowiła pomóc w zunifikowaniu ubiorów szkolnych sportowców. Dzięki wspólnej inicjatywie prowadzącego zajęcia WF oraz Anny Szczuki udało się zorganizować koszulki, które są wymieniane pomiędzy drużynami. Już nie tylko osiągnięcia i potencjał świadczą o wysokim poziomie drużyn. Podczas ostatnich rozgrywek drużyna sportowa siatkarzy w strojach z emblematami Kas Stefczyka dzielnie walczyła o zwycięstwo. Pani Anna wspiera również organizację innych szkolnych inicjatyw.

- To rozczulające, gdy dostaję laurki z podziękowaniem – mówi wzruszona. - Tym mocniej chcę im pomagać.

miechow.jpg

Dzięki koszulkom drużynowym dzieci stają się rozpoznawalne. Czują też, że są zgraną, współpracującą drużyną – bo tak właśnie wyglądają. Widać to również w osiąganych wynikach.

Wspieramy młodzież

Szkoła organizuje spotkania i imprezy nie tylko dla uczniów, ale również dla społeczności całej gminy – w tym rozgrywki sportowe międzygminne i powiatowe.

- Anna Szczuka to nasza lokalna społeczna aktywistka. Znamy się już długo i długo współpracujemy – wyjaśnia Dariusz Gurbiel, regionalny menedżer sprzedaży zewnętrznej w Kasie Stefczyka. Obecnie ta współpraca została bardziej sformalizowana. Pani Anna oficjalnie jest naszym partnerem, prowadząc na zasadzie franczyzy placówkę partnerską Kasy Stefczyka przy ul. Piłsudskiego 3 w Miechowie.

Kasa Stefczyka aktywnie angażuje się w działania prospołeczne i edukacyjne:

- Przystępujemy do organizacji spotkań dla dzieci i młodzieży, mających na celu edukację finansową – mówi Dariusz Gurbiel. Będą to cykliczne warsztaty, na których dzieci będą poznawały działalność instytucji finansowej, możliwości, jakie ona daje osobom już od 13. roku życia, oraz promować będziemy ideę oszczędzania i umiejętnego gospodarowania posiadanymi środkami.

Potencjał jest w uczniach

Szkoła w Gołczy jest dumna ze swoich uczniów. Długa lista osób osiągających najlepsze wyniki w nauce, o średniej najniższej 4,8 dostępna jest na stronie internetowej. Dzieci biorą również udział w powiatowych Turniejach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Gminnym Konkursie Ortograficznym „JEŻYK” oraz II Małopolskim Konkursie Matematycznym. Szkoła zaangażowała się w program „Bezpieczne Dzieciństwo na Wsi” oraz konkurs powiatowy „Bądź bezpieczny, bądź widoczny”. Dzieci biorą udział w zajęciach tworzenia ozdób z makaronu, szydełkowania, rysowania komiksów. Chodzą do kina, interesują się przyrodą. Szkoła dba o wszechstronny rozwój dzieci, co jest inicjatywną godną podziwu i naśladowania.

Izabela Adamska