Nasi stypendyści

W Polsce mamy wielu zdolnych i wrażliwych młodych ludzi. Kasa Stefczyka i Fundacja Stefczyka już po raz piąty nagrodziły ich stypendiami.

15:44 12.10.2012 r.

Przypomnijmy, że to już piąta edycja konkursu. O stypendium mogli ubiegać się uczniowie szkół gimnazjalnych i licealnych, którzy są członkami Kasy Stefczyka lub których przynajmniej jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych jest członkiem Kasy Stefczyka, oraz studenci szkół wyższych, którzy są członkami Kasy Stefczyka. Jak co roku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Podań było wiele, jednak stypendia mogło otrzymać tylko 16 osób: 10 uczniów oraz 6 studentów. Laureaci to nie tylko zdolni uczniowie, ale również osoby wrażliwe na potrzeby innych.

Jedną z tegorocznych laureatek jest Julia Mastalerz, uczennica Gimnazjum nr 3 w Pułtusku. To dziewczyna uzdolniona wszechstronnie, ale wyjątkowe zdolności wykazuje w nauce języków obcych. Głównie jest to język angielski, ale nie jest jej również obcy język francuski czy japoński. Wiele wyróżnień otrzymała w konkursach ekologicznych, matematycznych oraz informatycznych.

Julia jest osobą bardzo zaangażowaną w życie swojej szkoły. Wielokrotnie nagradzano ją za uświetnianie szkolnych uroczystości – grę aktorską na przedstawieniach czy też występy wokalne. Kilkukrotnie była wyróżniona w konkursach recytatorskich, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich. Za swoje nieprzeciętne wyniki w nauce otrzymała od burmistrza miasta Pułtusk Stypendium Naukowe Gminy Pułtusk – trzy lata z rzędu. Placówka w Pułtusku jest bardzo dumny z faktu posiadania w swoich szeregach tak niezwykłej osoby, jaką niewątpliwie jest Julia.

Kolejną laureatką konkursu stypendialnego jest Katarzyna Bogaczewicz. Pani Katarzyna studiuje finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, interesuje się bankowością i chętnie bierze udział w konkursach związanych z tematyką finansów. 19-letnia studentka od kilku miesięcy jest również członkiem Kasy Stefczyka, w której posiada aktywny rachunek e-IKS oraz rachunek oszczędnościowy KSO. Swój wolny czas spędza, organizując różnego rodzaju koncerty i akcje charytatywne oraz biorąc udział w zbiórkach na rzecz dzieci z uboższych rodzin. Pani Katarzyna ze względu na zamiłowanie do nauki języka niemieckiego marzy o tym, aby w przyszłości wziąć udział w wymianie międzynarodowej studentów Erasmus i spróbować swoich sił na jednej z wyższych uczelni Wiednia. Do sanockiej placówki Kasy Stefczyka zgłosiła się zaraz po powrocie z Krakowa, w którym ze względu na studia obecnie mieszka.

Organizatorem konkursu jest Kasa Stefczyka, a fundatorem stypendiów Fundacja Stefczyka, której jednym z celów statutowych jest wspieranie oświaty i wychowania, w tym wspieranie osób szczególnie uzdolnionych.