Nauka gospodarowania pieniędzmi

15:30 28.12.2015 r.

W misji Kasy Stefczyka zawiera się propagowanie oszczędności i racjonalnego zarządzania budżetem gospodarstwa domowego. W ramach tej idei Kasa realizuje projekty edukacyjne, budujące świadomość finansową poprzez prowadzenie m.in. szkoleń, prelekcji, seminariów i warsztatów.

szkola.jpg

Kolejny raz placówka Kasy w Brzeszczach podjęła się tego zadania, organizując w Gimnazjum nr 2 warsztaty z zarządzania budżetem domowym i planowania finansowego. W zakresie tematycznym warsztatów zawierały się takie zagadnienia jak: rozpoznanie pomiędzy potrzebą a zachcianką, dochody – wydatki i zarządzanie nimi, formy oszczędzania. W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość samodzielnej realizacji planu szkolnej wycieczki, na który składało się planowanie wydatków i negocjacje z kontrahentami, mające na celu wybór optymalnych rozwiązań.

Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem oraz życzliwym przyjęciem przez uczniów i szkołę. Placówka zaplanowała już lekcje w kolejnych szkołach.