Odszedł kardynał Józef Glemp – przyjaciel ruchu SKOK

Po długiej walce z chorobą, 23 stycznia w Warszawie zmarł kardynał Józef Glemp. Miał 83 lata.

14:31 24.01.2013 r.

Kard. Józef Glemp urodził się 18 grudnia 1929 r. w Inowrocławiu. Lata dziecięce i młodość spędził w miejscowości Rycerzewo k. Inowrocławia. Podczas okupacji pracował przymusowo w niemieckim gospodarstwie rolnym. Ukończył Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. W 1950 r. wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1956 r. w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie, z rąk biskupa Franciszka Jedwabskiego.

Kardynał Józef Glemp był doktorem prawa kanonicznego i świeckiego, w latach 1981-2009 pełnił funkcję prymasa Polski. Nazywany był często „prymasem trudnych przełomów”. Będąc z Polakami w czasie stanu wojennego i odradzania się zdelegalizowanej „Solidarności” przemawiał w imieniu Kościoła i Narodu, a dzięki jego mediacjom, komunistyczne władze Polski Ludowej uwzględniać musiały podstawowe zasady ładu społecznego.

Pamiętał o niezrealizowanych planach twórców polskiej Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie po amerykańskiej – i zainicjował budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie jako wotum narodu polskiego za dar odzyskanej wolności. W swojej książce na ten temat prymas podkreślał bardzo mocno aspekt wolności, której symbolem ma stać się Świątynia, nauczał ludzi Solidarności, iż zgodnie z nauką społeczną Kościoła Katolickiego dar wolności nigdy nie jest czymś zamkniętym, ale musi być pielęgnowany, by mógł wzrastać w nas samych, w naszych rodzinach, wspólnotach i życiu społecznym, podkreślał że wolność czemuś służy, nie jest sama dla siebie, ale po to, aby razem z drugimi pracować dla wspólnego dobra.

Kardynał Józef Glemp był również przyjacielem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. W 2008 roku podczas koncertu utworu Sinfonia Jubilate napisanego na zamówienie Kasy Stefczyka i dedykowanemu prymasowi w podzięce za długoletnią posługę dla dobra Kościoła Narodu i Państwa odebrał z rąk prezesa Kasy Andrzeja Sosnowskiego i ówczesnego prezesa, obecnego przewodniczącego Rady Nadzorczej Kasy Krajowej Grzegorza Biereckiego reprint atlasu Polski wydanego na początku XX wieku dzięki wsparciu Franciszka Stefczyka.

glemp.jpg


Podczas międzynarodowej konferencji Światowej Rady Unii Kredytowych w Gdańsku, w lipcu 2012 roku, kardynał senior uhonorowany został jubileuszową nagrodą Feniksa – najwyższym wyróżnieniem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych – przyznaną w dwudziestą rocznicę działalności ruchu SKOK w Polsce. Nagrodę odebrał się z rąk senatora Grzegorza Biereckiego 12 grudnia 2012 roku w Warszawie.

Prymas Józef Glemp stojąc przez 28 lat na czele Kościoła Katolickiego w Polsce skutecznie zabiegał o wolną Polskę. To dzięki transformacji w 1989 roku w naszej Ojczyźnie już w 1992 roku wznowiły swoją działalność, kontynuując tradycje I i II Rzeczypospolitej, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe – mówił wówczas senator.

Posługę prymasowską kardynał Józef Glemp zakończył 18 grudnia 2008 roku otrzymując dożywotnio tytuł prymasa seniora. Jego następcą został abp Henryk Muszyński.