Pomagamy rodzinom oszczędzać

Po dziewięciu miesiącach prowadzenia budżetów, planowania wydatków i oszczędzania, 6 grudnia 2014 r. w Białej Podlaskiej odbyło się uroczyste zakończenie V edycji projektu „Pomóż oszczędzać rodzinie”.

13:48 08.12.2014 r.

W tej edycji uczestniczyło pięć rodzin: państwo Marta i Ireneusz Dragulscy, Jolanta i Mirosław Doroszowie, Renata i Arkadiusz Borkowie, Justyna i Tomasz Chalimoniukowie oraz Renata i Jan Karwowscy.
rodzina80.jpg

Jolanta i Mirosław Dorosz z córeczkami. fot. Materiały własne

W pierwszych trzech miesiącach rodziny uczyły się pod opieką mentora prowadzić budżet domowy, zbierać paragony i skrupulatnie zapisywać wszystkie swoje wydatki. Uczyły się też, jak planować wydatki i gdzie szukać oszczędności w skromnych dochodach, jakimi dysponują. W maju rodziny odwiedziły placówkę Kasy Stefczyka przy ul. Jatkowej w Białej Podlaskiej. Tam przydzielony im opiekun finansowy zapoznał ich z funkcjonowaniem tej instytucji i z produktami oferowanymi przez Kasę. Rodziny założyły konta i lokaty systematycznego oszczędzania.
rodzina60.jpg

Rodzina Państwa Karwowskich oraz rodzina Państwa Dragulskich. fot. Materiały własne

Przez kolejne sześć miesięcy doskonaliły uzyskane umiejętności, a na założoną lokatę odkładały wygospodarowane pieniądze na postawiony sobie na początku projektu cel. Wszystkie rodziny wytrwale oszczędzały do końca projektu i na jego zakończenie w nagrodę otrzymały czeki na 1000 zł.
rodzina20.jpg

Rodzina państwa Chalimoniuk przez 9 miesięcy uczyła się planować budżet domowy i oszczędzać. W nagrodę odebrała czek. fot. Materiały własne

W uroczystości udział wzięli uczestnicy projektu wraz ze swoimi rodzinami, Zarząd SKEF w osobach dr. inż. Kazimierza Janiaka – prezesa Zarządu, Marzeny Biereckiej – wiceprezes Zarządu oraz Ewy Kruk – dyrektora Biura. Obecne były również koordynator projektu Magdalena Nastrabasz-Janczarska oraz mentor Monika Marchalewska. Swoją obecnością zaszczycili senator Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Bierecki, Dariusz Stefaniuk – prezydent Białej Podlaskiej oraz przedstawiciel Kasy Stefczyka pani Aneta Dyrdowska.
rodzina0.jpg

Pan Arkadiusz Borek z dziećmi oraz Pani Justyna Chalimoniuk z córeczkami. fot. Materiały własne

Oprócz przewidzianej w projekcie nagrody 1000 złotych rodziny otrzymały pamiątkowe czeki oraz upominki od organizatora i partnerów projektu. Po części oficjalnej był czas na rozmowy i refleksje. Wszyscy uczestnicy zgodnie przyznali, że udział w projekcie pozwolił im racjonalnie gospodarować pieniędzmi i planować wydatki. To, co na początku projektu było dla nich dużym problemem – zbieranie paragonów i comiesięczne spisywanie wydatków – po dziewięciu miesiącach stało się nawykiem i przydatnym narzędziem w gospodarowaniu finansami.

Projekt „Pomóż oszczędzać rodzinie” był realizowany przy wsparciu Kasy Stefczyka, Fundacji im. Franciszka Stefczyka oraz Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”.