Pro Ecclesia et Populo

15:00 23.01.2018 r.

1176x489012.jpg

6 stycznia 2018 r. po raz 20. odbyło się w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku uroczyste wręczenie odznaczeń Archidiecezji Gdańskiej Pro Ecclesia et Populo.

Pro Ecclesia et Populo - Dla Kościoła i Narodu - to nagroda, którą honorowani są świeccy, którzy swoją bezinteresowną pracą wspierają działalność Kościoła. Laureaci reprezentują różne środowiska i typy działalności. Wśród uhonorowanych znajdują się przedstawiciele wspólnot i stowarzyszeń katolickich, którzy w różnych wymiarach  budują wspólnotę lokalnego Kościoła, jednocześnie uczestniczą aktywnie w budowie wspólnoty lokalnej i często bezinteresownie pomagają potrzebującym.

W tym roku wyróżniono Ewę Mazur - dyrygentkę chóru "Cantores Minores Gedanensis". Nagrodę Pro Ecclesia Et Populo otrzymał także wspomniany chór, a także Magdalena i Stanisław Matczakowie z gdyńskiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich, Małgorzata Chojnowska z Klubu Seniora Stowarzyszenia św. Mikołaja Biskupa, Maria i Władysław Ornowscy z fundacji "Pan Władek" oraz Danuta i Andrzej Laskowscy z Akcji Katolickiej przy parafii Gwiazdy Morza w Sopocie.

W spotkaniu wzięło udział wielu przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich. Przez aklamację przyjęty został  Apel w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Gratulacje i życzenia dla laureatów przekazali między innymi: ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, z-ca przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Hanna Zych Cisoń, a w imieniu parlamentarzystów Poseł Jarosław Sellin. Spotkanie uświetnił koncert kolęd w wykonaniu tegorocznych laureatów nagrody: Chóru Cantores Minores Gedenenses pod dyrekcją Ewy Mazur.

W finansowanie wydarzenia aktywnie włączyła się Fundacja im. Franciszka Stefczyka.